ชวนเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะ

โดย
| |
อ่าน : 10,454

          /data/content/2014/10/25989/cms/e_fhlorsvx2479.jpg

           เทศบาลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ชวนเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลอง คัดแยกกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปลูกต้นไม้ริมทางสร้างความร่มรื่น สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ทำท้องถิ่นให้น่าอยู่เป็นตัวอย่างให้ชุมชนใกล้เคียงเดินตาม

          นายบุญชอบ ทับไกร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่าชาวบ้านได้ร่วมกันดำเนินโครงการ "คลองสวย น้ำใส ชุมชนเป็นสุข" ต่อเนื่องจากโครงการ "ถนนสวยด้วยมือเรา" ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชักชวนคนในชุมชน เยาวชนร่วมกันขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อให้การเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ

          "กิจกรรมที่เกิดขึ้นเน้นที่เยาวชน ให้เด็กนำแล้วผู้ใหญ่หนุน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนหรือเสาร์-อาทิตย์ โดยสอบถามความเห็นก่อนว่าอยากเห็นชุมชนเราเป็นอย่างไร กิจกรรมที่เคยทำมีตั้งแต่ช่วยกันลอกคูคลอง เก็บขยะ ปลูกต้นไม้เสริมริมทาง ทางเทศาลก็จะเข้ามาเสริมให้งบประมาณสนับสนุนด้วย และที่ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลจะมีการทำบ่อหมักขยะเพื่อทำปุ๋ย มีการทำแปลงผักต้นแบบ แล้วให้แต่ละบ้านกลับไปทำกันเอง เป็นการลดปริมาณขยะและยังช่วยในเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องซื้อผัก" นายบุญชอบ กล่าว

          ด้านนางสาวชลธิชา ปุจฉาการ ประธานสภาเด็กและเยาวชน กล่าวว่า แต่เดิมเด็กในหมู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก เนื่องจากมีโรงเรียนในชุมชนถึง 4 แห่ง แต่ละคนก็มักจะเลือกโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นหลัก เมื่อมีกิจกรรมให้เยาวชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เยาวชนรู้จักกันมากขึ้น และเป็นการได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

          "คือเด็กอยากเรียนรู้อะไร ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทุกอย่างตอนนี้เรามีกิจกรรมกับโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น ทำพวกพวงมะโหด ทำโคมไฟ ทางเทศบาลก็จะหาวิทยากรมาสอนและให้เด็กๆ ได้ลงมือทำกัน" ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเกษตรพัฒนา เล่า

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม