เยาวชนยื่นหนังสือห้ามขายแอลกอฮอล์รอบมหาลัย

| |
อ่าน : 2,378

       เครือข่ายเยาวชน บุกศธ. ยื่นข้อเสนอ คุมขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามขายรัศมี 300 เมตร

/data/content/2014/10/25986/cms/e_bdejkmswy156.jpg

      เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มนักศึกษาเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายสื่อเด็กเปลี่ยนโลก กว่า 30 คน ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการศธ. โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศธ.รับเรื่องแทน

     นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า การยื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ ศธ.เร่งแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา โดยมีข้อเสนอให้ ศธ. นำไปดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้

     1.พิจารณาจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบสถานศึกษา โดยออกเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 หรือประสานให้กรมสรรพสามิตยุติการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี 300 เมตรรอบสถานศึกษา

     2.สร้างกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของเด็กและเยาวชน เพระการระงับเหตุจะทำให้ปัญหาบรรเทาเบาบาง

    3.ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหรือกิจกรรมให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ

    4.ให้ ศธ.ออกประกาศห้ามมิให้สถานศึกษาร่วมมือกับธุรกิจแอลกอฮอล์ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และห้ามรับสปอนเซอร์จากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์มติชน

     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม