รู้เรื่องผักปลอดภัยกับ ‘คัดผัก’

| |
อ่าน : 11,724

          แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น แต่จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) พบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ 75 บริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน

 

/data/content/2014/10/25980/cms/e_ehkmnqtw1268.png

           ด้วยเหตุนี้โครงการ “คัดผัก” จึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการ เสริมสร้างพลังเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิสยามกัมมาจล และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 

            ธิติพงศ์ ทั่งทอง ผู้จัดทำ “โครงการ คัดผัก” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า โครงการคัดผัก ได้นำเสนอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมในรูปแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน 2 เรื่อง ได้แก่ “ตื่นตรา” ให้ความรู้เรื่องตรารับรองที่หลากหลายอยู่บนซองผักว่าบอกอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่มองผ่านว่ามีตรารับรองแล้วจะเป็นผักที่ปลอดภัยทั้งหมด เพราะตรารับรองนั้นมีหลายมาตรฐาน

            “อินโฟกราฟิกแอนิเมชันนี้จะให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการมาใส่ใจที่จะดูตรารับรองมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบางสลากที่มีการเขียนติดไว้ อาจไม่ใช่ผักเกษตรอินทรีย์ แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต้น้อยคนนักที่จะรู้ จึงอยากสื่อไปยังผู้บริโภคผักชนิดนี้ ต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนซื้อ อีกเรื่องคือ “ปลุกผัก” อินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นจะให้ความรู้ว่าผัก มีประโยชน์อะไร ผัก 5 สี มีสีอะไรบ้าง แต่ละสีดียังไง ผักกินแล้วจะปลอดภัยจริงหรือไม่ ควรกินผักแบบไหน เปลี่ยนทัศนคติให้ประชาชนหันมากินผักให้มากขึ้น”

           ธิติพงศ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า หลายคนยังคงมีความเข้าใจผิดว่า ผักออแกนิก ผักปลอดสารพิษ และผักไฮโดรโปนิกส์ คือผักชนิดเดียวกัน ความจริงแล้ว ผักออแกนิก(Organic) หรือ ผักอินทรีย์ คือ ผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ เหมือนเกิดจากธรรมชาติจริงๆ การเพาะปลูกจะต้องมีการดัดแปลงสภาพเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยในดิน การบำรุงดิน อากาศ ความชื้น น้ำ ฯลฯ เพื่อให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติ  ทั้งนี้ไม่ว่าจะปลูกด้วยวิธีไหน หรือทำให้ผักเจริญเติบโตด้วยวิธีใดก็ตาม ที่สำคัญที่สุดก็คือ ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ไม่ว่าสารนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ก็ตาม

/data/content/2014/10/25980/cms/e_ekmsuvxyz238.jpg

           ผักปลอดสาร (Pesticide residue free) คือ ผักที่มีการใช้สารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยว จะมีการเว้นการใช้สารเคมีในช่วงการเก็บเกี่ยว (มากน้อยแล้วแต่ผู้เพาะปลูกจะเป็นคนกำหนดเวลา) จึงทำให้มีชื่อเรียกใหม่ๆ เกิดขึ้นว่าเป็น “ผักปลอดสาร” ส่วน ผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) คือผักไร้ดิน หรือการปลูกผักโดยใช้น้ำแทนดิน ซึ่งเป็นวิธีการปลูกผักที่ประยุกต์ใช้ในเมืองที่หาพื้นดินได้ยาก ผักประเภทนี้ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งสารเคมีอยู่ ไม่ว่าจะทางใบหรือทางน้ำ เพราะผักไร้ดินจะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร แต่เปลี่ยนจากดินเป็นน้ำให้เป็นตัวสะสมธาตุอาหารแทน การใส่ปุ๋ยก็จะให้ทางน้ำ และปุ๋ยก็ยังคงต้องมีสารเคมี

           นอกจากการจัดทำอินโฟกราฟฟิคแอนิเมชั่น ได้จัดทำเว็บไซต์ www.ictsilpakorn.com/kudpak/index.php เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งจำหน่ายผักปลอดภัยโดยมีการระบุพื้นที่ จังหวัด ประเภทร้านค้า เบอร์ติดต่อ และตรารับรองที่ได้รับ เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อผักปลอดภัยในพื้นที่ของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งกิจกรรมในเว็บไซต์คือ เว็บแอพพลิเคชั่นพิสูจน์ขี้ เป็นแอพที่ให้ผู้เข้าร่วมเลือกสีของอุจจาระ ซึ่งอุจจาระสามารถบอกถึงความผิดปกติภายในร่างกายได้ โดยเมื่อเลือกสีของอุจจาระแล้ว ผู้เล่นจะได้ผลลัพธ์ข้อมูลสุขภาพจากสีของอุจจาระเบื้องต้นรวมถึงคำแนะนำในการบริโภคที่ถูกต้อง นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นยังเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้ผู้เล่นสามารถแชร์ผลลัพธ์ไปยังหน้าไทม์ไลน์ของตนเองได้

          “การจัดทำโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การให้ความรู้ในการเลือกบริโภคผัก และมีความคาดหวังว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการบริโภคผักให้เป็นพฤติกรรมหลัก เพื่อคนไทยสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ให้ความสำคัญในเรื่องการทำความสะอาดให้มากที่สุด เลือกบริโภคผักจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือได้ ถ้าเป็นไปได้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองได้ก็น่าจะเป็นการดีที่สุด” ธิติพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

          เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม