เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ-อาหารพื้นที่น้ำท่วม

| |
อ่าน : 3,711

กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยน้ำและอาหารในพื้นที่น้ำท่วม ตรวจพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ปนเปื้อนในอาหาร ร้อยละ 37 และปนเปื้อนในน้ำดื่มร้อยละ 42 มากที่สุดคือน้ำฝน แนะก่อนบริโภคขอให้อุ่นให้ร้อน

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานวอร์รูมน้ำท่วมกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่น้ำท่วมและน้ำลดแล้ว เฝ้าระวังโรคจากน้ำท่วม รวมทั้งฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม น้ำและอาหารให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน โดยเชื้อแบคทีเรียที่เน้นหนักคือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์โดยไม่ก่อให้เกิดโรค ใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสกปรกที่ปนเปื้อนมาจากสิ่งขับถ่ายของมนุษย์และสัตว์ หากพบแบคทีเรียกลุ่มนี้ในแหล่งน้ำมากๆ แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสจะมีเชื้อโรคบางชนิดแพร่กระจายปะปนอยู่ในแหล่งน้ำได้ เช่น บิด ไทฟอยด์ อหิวาต์ เป็นต้น

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า จากการเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยน้ำและอาหารในพื้นที่น้ำท่วม 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยสุ่มตรวจอาหารและน้ำดื่มที่จุดช่วยเหลือ จุดพักพิง และจุดบริการอาหารผู้ประสบภัย

ผลการตรวจอาหารปรุงเสร็จพร้อมบริโภคจำนวน 22 ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าวผัดกุนเชียง ผัดวุ้นเส้น ผัดกระเพราหมู คะน้าหมูกรอบ แกงจืด พบปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37 และตรวจน้ำบริโภคทั้งหมด 31 ตัวอย่าง 7 ชนิด ได้แก่ น้ำดื่มบรรจุขวด 12 ตัวอย่าง น้ำบรรจุในถังน้ำขนาด 20 ลิตร 1 ตัวอย่าง น้ำผ่านเครื่องกรอง 1 ตัวอย่าง น้ำบรรจุในถังแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ตัวอย่าง น้ำฝน 14 ตัวอย่าง น้ำบาดาล 1 ตัวอย่าง และน้ำบรรจุเสร็จในแก้วพลาสติก 1 ตัวอย่าง พบปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียจำนวน 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42 โดยน้ำที่ตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียมากที่สุดคือ น้ำฝนพบ 9 ใน 12 ตัวอย่าง ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวดส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นายแพทย์วิชระกล่าวต่อไปว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาหารในจุดพักพิง เรื่องความสะอาดในการประกอบอาหาร เลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่สด ใหม่ ชนิดอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย ไม่ยุ่งยากในการบรรจุ เพื่อลำเลียงส่งให้ผู้ประสบภัยรับประทานได้ภายใน 4 ชั่วโมง ส่วนผักผลไม้ ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปหั่น

สำหรับผู้ประสบภัยขอให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และภายหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง ควรอุ่นอาหารที่เหลือค้างมื้อให้ร้อนก่อนรับประทาน ส่วนน้ำดื่มขอให้ดื่มน้ำบรรจุขวดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย. หากเป็นน้ำที่มาจากน้ำกรองบรรจุแกลลอน น้ำฝน น้ำบาดาล ขอให้ต้มให้เดือดก่อน หรือใส่หยดทิพย์ ซึ่งเป็นคลอรีนน้ำที่อยู่ในชุดนายสะอาดที่ได้รับแจกจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนบริโภค และขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกจังหวัดตรวจค่าคลอรีนตกค้างในน้ำประปาในพื้นที่น้ำท่วมทุกประเภท ให้อยู่ในระดับ 0.5 พี.พี.เอ็ม. ซึ่งจะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

ที่มา :  เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม