ครู-นักเรียนสร้างสรรค์เปลี่ยนขยะให้มีราคา

โดย
| |
อ่าน : 2,804

          /data/content/2014/10/25973/cms/e_efmoqrsuvw24.jpg

          ครู-นักเรียนบางจากผนึกกำลังสร้างกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดการปัญหาขยะของเหลือใช้หลาย รูปแบบ ทั้งคัดแยก นำกลับมาใช้ใหม่ ประดิษฐ์เป็นของใช้ สร้างรายได้ พร้อมจับมือชุมชนข้างเคียงลดปริมาณขยะ

          หทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เห็นว่าการบริโภคของประชากรและกระบวนการผลิตสินค้าทำให้เกิดของเสีย และขยะเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ สุขอนามัย โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษา ตระหนักในปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดทำ โครงการทรัพยากรนอกสายตา ทางออก สดใส ของสิ่งเหลือใช้ "ขยะ" หนึ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่าย โดยได้รับการสนับสนุนจากจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินกิจกรรม

          ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่ากิจกรรมในโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน เริ่มจากการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน ทั้งการคัดแยกขยะ การจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิลร่วมกับชุมชนสหกรณ์ ศิรินทร์และเพื่อน เปลี่ยนขยะของ เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์นำไปประดิษฐ์เป็นเสื้อกันฝนจากถุงนม กระเป๋าจากของที่จะทิ้ง เป็นต้น ทั้งการใช้เองและ ออกขายสร้างรายได้ การทำแปลงผักปลอดสารพิษในโรงเรียน และกิจกรรม สวนสวยด้วยรีไซเคิล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของนักเรียนรวมทั้งสุขภาวะในโรงเรียนให้ดีขึ้น

          ผู้รับผิดชอบโครงการย้ำว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมครูและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดจากขยะทั้งต่อตนเองและโรงเรียน รวมทั้งบ้านและชุมชน เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดกับนักเรียน ถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่การเกิดสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการพัฒนาปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน

          ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้น ล้วนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การสร้างกำแพงปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโรงเรียน และใช้ประโยชน์ในการเป็นที่บัง สายตาสำหรับพักรอถังขยะที่เตรียมทิ้ง สร้างความร่มรื่นภายในโรงเรียนโดย ซึ่งได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนใกล้เคียง ในการเติมเต็ม ทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนโรงเรียนได้รับการรับรองด้านอาคารสถานที่ ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ตามโครงการกรุงเทพฯสะอาดร่มรื่น อีกด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม