โอกาสเสี่ยงของการรับเชื้อเอชไอวี

| |
อ่าน : 5,821

          โอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี สามารถเกิดขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้าง พฤติกรรมแบบใดที่เรียกว่า "เสี่ยง"

/data/content/2014/09/25950/cms/e_bdknpsuvxz17.jpg

           หากมีความเสี่ยงต้องมี 3 องค์ประกอบครบถ้วน ดังนี้

           1.ต้องได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี เข้าสู่ร่างกาย โดยต้องมาจากแหล่งที่มีปริมาณเชื้อมากพอที่จะทำให้ติด ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด

           2.เชื้อที่จะทำให้ติดต่อได้ นอกจากเรื่องปริมาณแล้วเชื้อต้องมีคุณภาพและแข็งแรง เช่น ในเลือด น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด มีสภาพที่พอเหมาะที่จะทำให้ เชื้อเติบโตได้แต่ถ้าไปอยู่ในน้ำลาย น้ำตา เชื้อไวรัสจะอยู่ในสภาพที่เป็นกรด เป็นด่าง ทำให้ไม่มีคุณภาพ เติบโตไม่ได้ หมดความสามารถที่จะทำให้ติดต่อได้

           3.ต้องเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการสัมผัส หรือสามารถส่งต่อเชื้อได้โดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน หรือการร่วมเพศ ซึ่งเป็นการส่งต่อเชื้อกันโดยตรง

           สำหรับ กรณีการร่วมเพศ หากฝ่ายชายมีเชื้ออยู่ เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุช่องคลอด หรือถ้าผู้หญิงมีเชื้ออยู่ เชื้ออาจจะผ่านเข้าสู่ร่างกาย ทางเยื่อบุที่ปลายและเยื่อบุในท่อปัสสาวะของ องคชาติ และต้องดูโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงด้วย ขณะที่คนส่วนใหญ่จะกังวลกับการติดเชื้อเอชไอวี จากช่องทางที่ไม่มีหรือมีโอกาสเสี่ยงน้อยมากๆ และมักจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เช่น การช่วยคนประสบอุบัติเหตุ การสัมผัสกับเลือดตามแต่จะสมมติกัน แต่มักจะไม่คิดถึงช่องทางที่ทำให้ติดเอดส์จากวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศที่กระทำอยู่เป็นประจำ

          ทั้งที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน... 

 

 

         ที่มา : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

         ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ การเดินทาง ศูนย์สร้างสุข รถด่วน รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า รถสองแถว  สบู่ก้อน  ความอบอุ่นในครอบครัว  การจัดการปัญหาภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วนและอ้วนลงพุง  คุณภาพชีวิตเยาวชน  เดินวิ่งออกกำลัง  ตลาดน้อย  ปิดทองหลังพระ  เกลือสมุทร  แข่งเรือปลอดเหล้า  ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย  สน.ฉลองกรุง  การสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว  นครนายก อินเทรนด์ เทศกาล แข่งเรือ ปลอดเหล้า  นาฬิกาทางชีววิทยา  โรคติดพนันบอล  เด็กๆ  สุขอนามัยชุมชน  ชุมชนบ้านสาง  เนื้องอกในมดลูก  การลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่า  รอบรู้สร้างสุข  Dr. Ray-Yu Yang  ปากพลี  นักสูบบุหรี่