เด็กเกิดใหม่ ป่วยโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้น

| |
อ่าน : 2,842

กระทรวงสาธารณสุข เผยในแต่ละปีจะมีเด็กเกิดใหม่ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12,000 คน พร้อมประกาศนโยบายส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ด้วยบริการตรวจกรองฟรี

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรคธาลัสซีเมียนับเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ พบว่าประชากรที่เป็นพาหะมีประมาณ 30-40 หรือประมาณ 18-24 ล้านคน มีผู้ที่เป็นโรคประมาณร้อยละ 1 หรือประมาณ 6 แสนคน ซึ่งในแต่ละปีจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ประมาณ 1 ล้านคนจะมีหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 50,000 คน หากขาดการควบคุมและป้องกันโรคที่เหมาะสม คาดว่าในแต่ละปีจะมีเด็กใหม่ที่ป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12,000 คน การป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยเหลือครอบครัวให้ กำเนิดบุตรที่มีสุขภาพที่แข็งแรง

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบายส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรค ธาลัสซีเมียเป็นชุดสิทธิประโยชน์ ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่หญิงตั้งครรภ์และสามีจะได้รับการ บริการตรวจกรอง "ธาลัสซีเมีย” ฟรี เพื่อเด็กไทยเกิดใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงลดลง พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยพบว่าเด็กป่วย 1 รายจะเสียค่ารักษาพยาบาล 10,500 บาทต่อเดือน ตลอดอายุขัยของเด็กป่วยจะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประมาณ 6,600,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ส่วนผู้ป่วยที่มีอยู่จะได้รับการรักษาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาความรู้ การฝึกทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมียแก่บุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขตลอดจนผลิตยาใช้รักษาผู้ป่วย ผลิตชุดทดสอบใช้ในการตรวจวินิจฉัยแส่งออกขายยังตลาดต่างประเทศ และได้สารเคมีที่มีความจำเป็นตามระบบคุณภาพใช้ภายในประเทศ โดยไม่ต้องซื้อจากต่างประเทศ จึงเป็นการลดการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม