คลินิกวัยใสเข้าใจเรื่องเพศ

| |
อ่าน : 7,376

          "ปัญหาวัยรุ่นนับเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ เพราะในทางการแพทย์พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้ป่วยทางกายมากนัก แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ของสังคม"

          ผศ.พญ.บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการผลักดันให้เกิด 'คลินิกวัยรุ่น' ขึ้นทั่วประเทศ ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ครั้งที่ 1 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี หัวข้อ "คลินิกวัยรุ่นที่วัยรุ่นเลือกได้"

/data/content/2014/09/25925/cms/e_abchkpvx2479.jpg

          การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น สำหรับสถาบันหรือ ร.พ.ต่างๆ ต้องเริ่มต้นจากนโยบายของผู้บริหาร และดูบุคลากรว่ามีใจหรือไม่ เวลาที่ทำงานคือช่วงไหน ทั้งเวลาของผู้ปฏิบัติงาน และเวลาที่เด็กสามารถมารับบริการได้ ส่วนสถานที่ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โต อาจเริ่มจากห้องเล็กๆ ที่เป็นส่วนที่สำคัญคือต้องดูเวลาที่เหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย

          เมื่อถามถึงปัญหาของวัยรุ่นที่มาเข้ารักษาที่คลินิก ร.พ.ศิริราช ผศ.พญ.บุญยิ่ง เผยว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพฤติกรรมเสี่ยง จากรายงานวิเคราะห์สุขภาพเด็กและวัยรุ่นไทย พบว่าสถิติวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ที่ต้องรักษาตัวใน ร.พ.อันดับหนึ่ง มาจากการคลอดบุตร ดังนั้น สาเหตุของปัญหาก็มาจากพฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศของวัยรุ่น ในไทยพบว่า อัตราการมาคลอดบุตรของแม่วัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 12-14% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด

/data/content/2014/09/25925/cms/e_begijkmoz589.jpg

          อย่างที่ ร.พ.ศิริราช มีคลินิกมารดาวัยรุ่น ซึ่งดูแลมารดาวัยรุ่นและบุตรหลังคลอด และคลินิกดาวชมพู ดูแลวัยรุ่นหญิงที่มาฝากครรภ์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เห็นความสำคัญของปัญหา หนึ่งในเป้าประสงค์คือ ให้ความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำทุกราย โดยใช้คุมกำเนิดระยะยาว เพราะถ้าไม่ทำอัตราการท้องซ้ำภายใน 2 ปีแรกหลังคลอด จะอยู่ที่ประมาณ 30%

          ปัญหาหนึ่งที่พบในคลินิกคือ แม่วัยรุ่นไม่มีทักษะเลี้ยงดูลูก ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อเด็ก แม่วัยรุ่นส่วนหนึ่งไม่ค่อยสื่อสารกับลูก ให้ลูกดูทีวีหรือสมาร์ทโฟนแทน นอกจากนี้ คลินิกมีหน้าที่เสริมสร้างทักษะการเป็นพ่อแม่ให้แม่วัยใส ให้แม่วัยรุ่นเรียนต่อและมีงานทำ นอกจากคลินิกวัยรุ่นใน ร.พ.แล้ว ยังให้บริการวัยรุ่นในที่อื่นๆ เช่น คลินิกวัยรุ่นในชุมชน หรือในโรงเรียน อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนนั้นๆ

          อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น แม้ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ และต้องใช้เวลา หากคนที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ในที่สุดมันจะเกิดได้ ไม่ช้าก็เร็ว

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม