ขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์สังคม

| |
อ่าน : 4,825

      ลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทาลัย เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่  ให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นที่จริง

/data/content/2014/09/25921/cms/e_bchjlopqw346.jpg

      ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network for Change : UNC) ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู่ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์-นิเทศศิลป์ ร่วมกับภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานจากพื้นที่จริง เพื่อสร้างบุคคลากรรุ่นใหม่ด้านการสื่อสารให้มีสำนึกความเป็นพลเมือง ไม่นิ่งดูดาย ใช้ศักยภาพของตัวเองทำประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปสังคมไทยให้ดีขึ้น โดยเลือกประเด็นทางสังคมได้แก่ พลังงาน ที่ดิน เกษตร คอรัปชั่น ผลิตเป็นสื่อต่างๆ มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ศิลปะสบตาสังคม” ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน” นี่คือข้อสรุปของความสำเร็จของนักศึกษา 5 สถาบันที่เข้าร่วมเวิร์คช็อป มาฟังเสียงสะท้อนจากตัวแทนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

      ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ  โภชนาการเหมาะสม  มัธยม  อาหารแพง  ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth Unltd thailand 2012 social innovation incubator โคงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อสังคม เครือข่าย ความรู้  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เชื่อแบคทีเรีย  ภูมิคุ้มกันโรค  วันพ่อแห่งชาติ  โรคไข้หวัดนก  วันแรงงานแห่งชาติ  การบำบัด  สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ  กระดูกสันหลัง  นิทรรศการหมุนเวียน เพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  ศ.แอนน์ มิลส์ นักวิชาการด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข อังกฤษ  ไข้เืลือดออก  งานฝีมือ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม