ห่วง'แม่วัยใส'ปัญหาใหญ่ของสังคม

โดย
| |
อ่าน : 10,800

/data/content/2014/09/25911/cms/e_bchnortx2589.jpg

        ‘กรมอนามัย’ ผุดไอเดีย Be Sure รับวันคุมกำเนิดโลก เน้นปรึกษาคุมกำเนิดมั่นใจผ่านร้านขายยาทั่วประเทศ ลดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม พบแม่วัยใสอื้อ คลอดวันละ 300 คน

          นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง แถลงข่าวร่วมกับ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอัลพ์ อัทเท ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เปิดตัวโครงการ Be Sure ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัยว่า วันที่ 26 กันยายนของทุกปีเป็นวันคุมกำเนิดโลก กรมอนามัยได้ร่วมมือกับภาคีรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคุมกำเนิด กับโครงการ Be Sure ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์ โดยให้ความรู้การคุมกำเนิดผ่านร้านขายยาทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมที่มีคุณภาพจาก กรมอนามัย ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งให้ความรู้และการปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว ตลอดจนวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เนื่องจากประเทศไทยมีร้านขายยากระจายในเขตต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจากร้านยาได้ง่าย ซึ่งจากการเก็บข้อมูลปี 2556 พบว่าร้านขายยาเป็นแหล่งที่ผู้ที่ต้องการคุมกำเนิดเข้ามาหาข้อมูลมากที่สุดกว่าร้อยละ 70

          นายแพทย์ณัฐพร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และอายุน้อยลงเรื่อยๆ เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้ป้องกันร้อยละ 46 คุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอร้อยละ 28 เหตุที่ไม่คุมกำเนิด เนื่องจากขาดความรู้ในการคุมกำเนิดร้อยละ 9 และเข้าใจผิดคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวอาจไม่ตั้งครรภ์ หรือหากใช้ถุงยางจะขัดขวางความรู้สึกทางเพศ และไม่รู้ว่าตนเองจะมีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อใด นอกจากนี้ วัยรุ่นยังไม่กล้าเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการคุมกำเนิด ส่งผลให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงบริการคุมกำเนิด ซึ่งในปี 2556 มีเด็กวัยรุ่นอายุ 10 - 19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 334 คน โดยวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปีคลอดบุตรวันละ 9 คน เปรียบเทียบกับปี 2543 พบว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 240 คน ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรวันละ 4 คน และในปีเดียวกัน (ปี 2556) พบว่าจำนวนหญิงคลอดอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 125,371 คน โดยแยกเป็นหญิงคลอดอายุระหว่าง 15 - 19 ปี มีจำนวน 121,956 ราย หญิงคลอดอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 3,415 ราย และพบว่าหญิงตั้งครรภ์ซ้ำและคลอด อายุต่ำกว่า 20 ปี มีถึง 15,295 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.1

          "โครงการ Be Sure ปรึกษาได้ มั่นใจชัวร์ จะทำให้ร้านขายยาเป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะเข้าถึงการบริการคุมกำเนิด ผู้ปฏิบัติงานในร้านสามารถให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย โดยจัดอบรมด้านให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในร้านขายยา และมีการจัดทำคู่มือให้การปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว ทั้งนี้ จะมีการมอบประกาศนียบัตรและสัญลักษณ์โครงการติดหน้าร้านที่ผ่านการอบรม ซึ่งตั้งเป้าหมายเป็นร้านขายยาทั่วไปที่มี เภสัชกรปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2558" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม