นวัตกรรม “น้ำหยด ลดลูกน้ำ” ป้องโรคไข้เลือดออก

| |
อ่าน : 8,234

          เทศบาลเมืองสระแก้ว เผยแพร่นวัตกรรม “น้ำหยด ลดลูกน้ำ” ป้องโรคไข้เลือดออก

/data/content/2014/09/25896/cms/e_adeimpqrvxy9.jpg

          วันที่ 25 กันยายน 2557 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ นวัตกรรม “น้ำหยด ลดลูกน้ำ” โดยมี นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศ พบผู้ป่วยสูงมากขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการทำลายและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้หลัก 5ป.1ข. ได้แก่เปลี่ยน ปิด ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ และขจัดไข่ยุงลายในภาชนะกับเก็บน้ำ

          นายสมรัก พงษ์พานิช ประชาสัมพันธ์ชุมชน เทศบาลเมืองสระแก้ว และ อสม.จังหวัดสระแก้ว ได้คิดค้นนวัตกรรม การใช้น้ำหยด ลดลูกน้ำ เพื่อป้องกันและตัดวงจรชีวิตยุงลายไม่ให้วางไข่ โดยธรรมชาติของยุงซึ่งหลังใช้เวลาทดลอง นาน 30 วัน ในครัวเรือน 25 หลัง พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และเป็นวิธีประหยัด ไม่ต้องใช้สารเคมี และเป็นการประหยัดน้ำอีกด้วย

          นายชูศักดิ์ ตรีสาร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการหยอดทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังตามบ้านเรือนของตนเอง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากพบว่าบุตรหลานป่วย มีอาการผิดสังเกตให้รีบนำไปพบแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาโดยเร็ว ก่อนที่จะมีอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม