พบยาเส้นไม่มีภาพคำเตือน

| |
อ่าน : 4,388

        จากการสำรวจ พบยาเส้น 25 ยี่ห้อ ที่จำหน่ายในไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่แสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น แจ้งผู้จัดจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

/data/content/2014/09/25884/cms/e_noqrtwyz3789.jpg

          ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี 2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับศจย. พบว่ามียาเส้น 25 ยี่ห้อ ที่จำหน่ายในไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่แสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น และมีเพียง 6 ยี่ห้อ ที่เปลี่ยนภาพคำเตือนด้านสุขภาพ บนซองยาเส้นจากขาวดำเป็นสี ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ระบุภาพคำเตือนสีและหมายเลขด่วนบนซองยาเส้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

          รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยติดตาม ผลกระทบจากนโนบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย) รายงานผลสำรวจภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองบุหรี่และยาเส้น ปี'52-54 พบว่า เมื่อเทียบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ร้อยละ 55 ของไทย กับภาพคำเตือนของมาเลเซีย ที่มีพื้นที่บนซองเล็กกว่า ชี้ให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพสื่อสารดีกว่า ซึ่งผลสำรวจอยู่บนพื้นฐานการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น จึงขอสนับสนุนการเพิ่มขนาดภาพคำเตือน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามที่สธ.ออกกฎหมายให้เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นจาก ร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 85 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกัน และควบคุมการบริโภคยาสูบได้มากขึ้น

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบกจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม