พบยาเส้นไม่มีภาพคำเตือน

| |
อ่าน : 4,199

        จากการสำรวจ พบยาเส้น 25 ยี่ห้อ ที่จำหน่ายในไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่แสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น แจ้งผู้จัดจำหน่ายต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

/data/content/2014/09/25884/cms/e_noqrtwyz3789.jpg

          ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการสำรวจราคาบุหรี่และยาเส้น ปี 2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ทำร่วมกับศจย. พบว่ามียาเส้น 25 ยี่ห้อ ที่จำหน่ายในไทย โดยมีเพียง 8 ยี่ห้อ ที่แสดงเลขหมายสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 บนซองยาเส้น และมีเพียง 6 ยี่ห้อ ที่เปลี่ยนภาพคำเตือนด้านสุขภาพ บนซองยาเส้นจากขาวดำเป็นสี ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ให้ระบุภาพคำเตือนสีและหมายเลขด่วนบนซองยาเส้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย

          รศ.ดร.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยติดตาม ผลกระทบจากนโนบายควบคุมการบริโภคยาสูบ (ประเทศไทย) รายงานผลสำรวจภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองบุหรี่และยาเส้น ปี'52-54 พบว่า เมื่อเทียบภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ร้อยละ 55 ของไทย กับภาพคำเตือนของมาเลเซีย ที่มีพื้นที่บนซองเล็กกว่า ชี้ให้เห็นว่า มีประสิทธิภาพสื่อสารดีกว่า ซึ่งผลสำรวจอยู่บนพื้นฐานการเพิ่มขนาดของภาพคำเตือน ด้านสุขภาพบนซองเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น จึงขอสนับสนุนการเพิ่มขนาดภาพคำเตือน ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตามที่สธ.ออกกฎหมายให้เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นจาก ร้อยละ 55 เป็น ร้อยละ 85 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการป้องกัน และควบคุมการบริโภคยาสูบได้มากขึ้น

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบกจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม