แนวโน้มเด็กไทยติดเชื้อเอดส์เพิ่มสูงขึ้น

โดย
| |
อ่าน : 4,237

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอดส์) และสมาคมเอดส์แห่งเอเชียและแปซิฟิก จัดแถลงการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ในเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ 11 (international congress on aids in asia and the pacific : icaap 11)

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย.56 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด "เอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ด้วยการลงทุนในนวัตกรรม" ซึ่งเป็นการประชุมเอดส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และเป็นอันดับสองของโลกรองจากการประชุมโรคเอดส์นานาชาติ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกับสหประชาชาติ คือ 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และ 3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมฯ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความรู้และรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาบทบาทของรัฐบาลไทยถือว่ายังนิ่งเฉย ไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควร จึงทำให้การติดเชื่อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสถานการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เนื่องจากทั่วโลกให้ความสำคัญในการรณรงค์และให้ความรู้แก่เยาวชนเป็นหลัก

ล่าสุดอัตราการท้องของเยาวชนไทยสูงขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศในแถบทวีปแอฟริกา สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเยาวชนไม่มีความรู้อัตราการท้องก็สูงขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงถึงการแพร่เชื้อเอชไอวีด้วย

นอกจากนี้ ในเรื่องของการเข้าถึงการรักษาของกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทย ถือว่ายังเข้าถึงได้น้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ โดยเทียบจากอัตราผู้เสียชีวิตในแต่ละปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอังกฤษ ซึ่งมีจำนวนประชากรเท่าๆ กัน พบว่าประเทศไทยเสียชีวิตสูงถึง 20,000 กว่าราย ในขณะที่ประเทศอังกฤษเสียชีวิตเพียง 1,000 กว่ารายเท่านั้น ดังนั้นการมุ่งสู่เป้าหมายลดอัตราการติดเชื้อให้เหลือศูนย์ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง          

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม