สสส.ชูค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาศักยภาพชุมชน

| |
อ่าน : 2,919

          สสส.ชูค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาศักยภาพชุมชน

 /data/content/2014/09/25873/cms/e_fijnpqruvz89.jpg

         น.ส.พนิดา บุญเทพ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายสร้างสุข) มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิโกมลคีมทองและสสส.ได้จัดเวทีถอดบทเรียนค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือค่ายสร้างสุขปีที่ 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่า ผลการถอดบทเรียนล่าสุดของกิจกรรมค่ายอาสาฯประจำปี 2557 ยังพบอีกว่า เยาวชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่าง ๆ มากกว่าเรื่องการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ที่เคยเป็นประเด็นลำดับต้น ๆ แสดงให้เห็นว่าสิทธิมนุษยชนในสังคมยังมีปัญหาอยู่ หรือเป็นวาระสำคัญที่ต้องช่วยกันผลักดัน

          ทั้งนี้ เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมค่ายอาสาฯ ส่วนใหญ่มาด้วยความสมัครใจและมีจุดหมายเดียวกันคือ อยากมีส่วนร่วมให้สังคมดีขึ้นที่สำคัญค่ายอาสาฯ จะเป็นบทเรียนที่ช่วยกล่อมเกลาให้คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตประชาชนของชาติ ได้แสดงศักยภาพผ่านการทำงาน รวมทั้งได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจากการปฏิบัติจริงด้วย

          "กลุ่มอาสาสมัครจิตอาสาที่ได้ร่วมค่ายอาสาฯ จะเน้นพัฒนาศักยภาพในชุมชนเป็นหลัก เรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคืออะไร พัฒนาได้อย่างไร ไม่ได้เน้นที่การสร้างวัตถุหรือมุ่งอุปการะผู้ที่ด้อยกว่าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลากิจกรรมได้ประมวลประเด็นที่เยาวชนค่ายอาสาฯ สนใจได้ 5 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิมนุษยชนจิตอาสา ซึ่งสะท้อนว่าเยาวชนตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้และพร้อมจะมีร่วมผลักดันในทางที่ดีขึ้น" ผู้จัดการโครงการ กล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก

          ขอบคุณภาพจาก เด็กค่าย สร้างสุข

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม