ใช้นวัตกรรม "ครัวกลาง" เพิ่มโภชนาการศูนย์เด็กเล็ก

| |
อ่าน : 18,215

          สสส.- กรมอนามัยจัดอบรมโภชนาการศูนย์เด็กเล็ก หลังนำร่อง 9 จังหวัดประสบผลสำเร็จ เด็กมีโภชนาการดีขึ้น จ่อใช้นวัตกรรม “ครัวกลาง” เพิ่มคุณภาพอาหาร พร้อมให้ความรู้ปรับใช้ทั่วประเทศ

 /data/content/2014/09/25872/cms/e_ehijvw123579.jpg

         พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้-ร่วมสร้างโภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 2557 ว่า ปัจจุบันเด็กไทยในหลายพื้นที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จึงเป็นที่มาของโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. โดยมีแนวคิดที่ต้องการสร้างโภชนาการที่สมวัยให้แก่เด็ก โดยผลสำเร็จของโครงการพบว่า สามารถขับเคลื่อนให้เกิดระบบการจัดการอาหารที่ได้มาตรฐานใน 120 อปท. และยังสามารถผลักดันให้รัฐบาลเพิ่มค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากวันละ 13 บาทต่อคน เพิ่มเป็นวันละ 20 บาทต่อคน เพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการที่มากขึ้น

/data/content/2014/09/25872/cms/e_ajklmpvwz258.jpg/data/content/2014/09/25872/cms/e_bimrswy12478.jpg

          ด้าน นายสง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้จัดการศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย กล่าวว่า จากการนำร่องใน 9 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ เพชรบุรี ขอนแก่น อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง สงขลา และภูเก็ต ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ หลังการสำรวจพบว่า เด็กในพื้นที่ดังกล่าวมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น และเตรียมนำนวัตกรรม “ครัวกลาง” 1 ตำบล 1 ครัวมาตรฐาน ไปปรับใช้ยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และลดต้นทุนการผลิตอาหาร

          น.ส.วาริฉัตร ดวงจินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อขยายผลองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างโภชนาการในศูนย์เด็กเล็ก โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายจากทีมวิทยากร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและผู้นำชุมชนจากพื้นที่ตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการจัดอาหารกลางวัน การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียม การปรุง การประกอบอาหาร และตักอาหารตามธงโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนการฝึกปฏบัติผลิตสื่อทำมือเชิงสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อขยายผลให้ผู้บริหาร อปท. และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรม รวมถึงประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ และนำไปทดลองดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กในพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโภชนาการสมวัยต่อไป

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์  ASTV ผู้จัดการออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม