ห่วงแม่ค้าตลาดสดป่วยโรคกระดูก

| |
อ่าน : 8,178

           กทม.ตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ พบอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

 /data/content/2014/09/25831/cms/e_efimpuwyz457.jpg

          นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้ทำการตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติ กทม.เรื่องตลาด พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 3 ด้านคือ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อแพร่ไปยังอาหาร จากนี้จะขยายการตรวจไปยังผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้จากการตรวจสุขภาพแม่ค้าพบว่ามีโรคที่น่าเป็นห่วงคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่มักนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ ซึ่งในการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตในครั้งต่อไปจะหารือเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้ค้าได้มีการเคลื่อนไหวบ้างในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดี

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม