ห่วงแม่ค้าตลาดสดป่วยโรคกระดูก

| |
อ่าน : 7,978

           กทม.ตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯ พบอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

 /data/content/2014/09/25831/cms/e_efimpuwyz457.jpg

          นายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้ทำการตรวจสุขภาพผู้ค้าในตลาดพื้นที่กรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติ กทม.เรื่องตลาด พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 3 ด้านคือ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยอาหารและด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อแพร่ไปยังอาหาร จากนี้จะขยายการตรวจไปยังผู้ค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้จากการตรวจสุขภาพแม่ค้าพบว่ามีโรคที่น่าเป็นห่วงคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่มักนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ ซึ่งในการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตในครั้งต่อไปจะหารือเพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมให้ผู้ค้าได้มีการเคลื่อนไหวบ้างในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดี

 

 

           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรงเรียนวัดสวนส้ม  วิบริโอ โคเลอรี  อ.จอมบึง  ความกดดัน  ความบกพร่อง  ไทย ความมั่นคงทางอาหาร ประชุม ผู้นำ เศรษฐกิจ เอเปค  ผู้ปกครอง  สวดมนต์ข้ามปี ผู้พันเบิร์ด  สำรวจ  หลอดเลือดอุดตัน  การติดเชื้อ  Good Pharmacy Practice  ประชาคม  น้ำเสีย  ดอกฝ้ายบาน  เครื่องสำอาง  เสริมสร้างความแข็งแรง  ลูกกินยาก  ชะลอความเสื่อมของเซลล์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม