“วันปลอดรถ” ลดการใช้พลังงาน

| |
อ่าน : 12,364

          กว่าทศวรรษแล้ว นับตั้งแต่ปี 2543 ที่ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club:TCC) โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้งชมรมฯ ริเริ่มการจัดกิจกรรมให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของ “วันปลอดรถ” หรือ วันคาร์ฟรีเดย์ (Care Free Day, CFD) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี ตามที่ได้ไปสัมผัสและร่วมรณรงค์ในต่างประเทศมาก่อน

/data/content/2014/09/25797/cms/e_ceglopqw1267.jpg

 

          จากบทความ คาร์ฟรีเดย์ กับ คาร์ฟรีแมน โดย ศ.กิตติคุณ ดร.ธงชัย อธิบายถึงความสำคัญของ “คาร์ฟรีเดย์” หรือวันปลอดรถไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปร่วมกันทำต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี โดยนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมใช้วันนี้บอกกับทุกคนว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้มีความรุนแรง ควรเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร็วด้วยความร่วมมือของทุกคน

          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ก็มีวัตถุประสงค์ให้คนที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาเปลี่ยนพฤติกรรมเป็น “คาร์ฟรีแมน” (Car Free Man) หรือ คนปลอดรถ(ส่วนตัว) แล้วใช้วิธีการเดินทางอื่นๆ ที่ช่วยลดมลพิษ ลดปัญหาการจราจร รวมถึงลดการใช้พลังงานที่ทำให้โลกร้อน ด้วยเหตุนี้ ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยจึงมีกระแสร่วมลดการใช้พลังงาน พร้อมรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเดิน การใช้จักรยาน และการใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

          และในปีนี้ CFD หรือ วันปลอดรถของไทย ซึ่งมีกำหนดร่วมจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน โอกาสนี้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้ทุกคนมีบทบาทร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม สามารถทำเป็นกิจวัตรในการดำรงชีวิตประจำวันได้ จึงจัดงาน “Car Free Day ของชาวบ้าน โดยชาวบ้าน  เพื่อชาวบ้าน” ขึ้น ณ “ดงกลาง” อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภายใต้ โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย

            ทำไมถึงต้องเป็น “ดงกลาง”

          เนื่องจากที่ชุมชนดงกลาง แม้ไม่ใช่วันปลอดรถ ชาวบ้านก็นิยมใช้การเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ยิ่งภายหลังที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเข้าไปจุดประกายความคิด และส่งเสริมการเดินการใช้จักรยานในชุมชน ชาวบ้านก็ยิ่งมีความตระหนักต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้ที่นี่ เกิดเป็น 'ชุมชนจักรยาน' ต้นแบบการเดินและการใช้จักรยานในท้องถิ่น

          มาวันนี้ ชาวบ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จึงต้องการที่สะท้อนภาพให้สังคมไทยเห็นว่า “วันปลอดรถ” เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน สามารถทำได้จริงทุกวัน ทุกชุมชน แค่เราร่วมใจกัน

           สนเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้านครั้งนี้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสรัสวดี  โรจนกุศล 02 618 4434 หรือ 087 219 6949 หรือ Email : sarattcc@hotmail.com

 


          เรื่องโดย : ชัชวรรณ ปัญญาพยัตจาติ Team Content www.thaihealth.or.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม