พัฒนาเครือข่าย ลดปัจจัยเสี่ยง

โดย
| |
อ่าน : 4,781

      /data/content/2014/09/25768/cms/e_dgklqvyz2358.jpg  

         เครือข่ายพระนักพัฒนาฯ เสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ประชุมคืนข้อมูลและกำหนดทิศทางการทำงานเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ยกระดับ 4 ประเด็น “พัฒนาเครือข่าย ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างศักยภาพ จัดระบบข้อมูลและองค์ความรู้ พัฒนาพื้นที่เรียนรู้งานพระสงฆ์รูปธรรม” สร้างพระสงฆ์นักพัฒนาสังคมสมัยใหม่

          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ คณะทำงานในโครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับองค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) เครือข่ายประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะและภาคีเครือข่ายพระนักพัฒนาสังคม 4 ภาค ทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและยกระดับ ของประชุมคณะกรรมการแต่งตั้ง กรรมการกลางและกรรมการภาค เพื่ออกแบบการประชุม หนุนเสริม ทำสื่อ รายงานผล คืนข้อมูล ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงและประเด็นงานด้านศีลธรรม เช่น  งดเหล้าเข้าพรรษา กฐินปลอดเหล้า วัดเขตปลอดหวย สวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะ

          พระ ดร.วิสิทธิ์ ฐิตวิสิทฺโธ คณะทำงานพระสงฆ์นักพัฒนา ด้านพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่กลุ่มพระสงฆ์  ซึ่งเป็นแกนหนึ่งในโครงการฯ กล่าวว่า "โครงการฯนี้ เน้นให้พระและฆราวาสที่มาร่วมโครงการฯได้ใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้ดี เรียนรู้อย่างหยุดนิ่ง ทำงานให้เป็นทีม แม้แต่การรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการ คณะทำงาน 4 ภาค กลาง เหนือ ใต้และภาคอีสาน ก็เป็นการมานำเสนอโอกาสการทำงานและช่วยกันควบคุมดูแลโครงการฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพ”

           ด้านนายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานโครงการฯระดับประเทศ เชื่อมประสานกับกลุ่มงานและประเด็นต่างๆ ที่ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการทำงาน รายงานและสรุปผลการทำงาน กล่าวว่า "วัดต้นแบบ" ไม่อยู่ที่ความงามของศาสนสถานเท่านั้น แต่คือการออกแบบคณะสงฆ์ของวัดในการรับใช้สังคม ทั้งเสริมสร้าง แก้ไขและป้องกันปัญหาในเชิงศีลธรรมและมิติอื่นๆ โดยมีการนำเสนอกิจกรรมของวัดอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม สงบ/data/content/2014/09/25768/cms/e_bfjloprswx57.jpgและสบายใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ละเลยการ "ภาวนา" อันภารกิจหลักให้ลดลงกว่ามุมอื่นๆในการพัฒนาทุกมิติ

          ในเวทีดังกล่าว ได้สรุปกรอบการทำงานและคณะทำงานแกนหลักไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานโครงการฯ 4 ภาค คณะทำงานโครงการลดการสูบุหรี่ฯ และคณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อพระสงฆ์ฯ โดยมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลพระสงฆ์ฯ และเพื่อการผลิตสื่อพระสงฆ์เป็นแกนงานหลัก โดยในโครงการดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายของโครงการฯ  4   ข้อ

           1.เกิดศาสนทายาท(พระสงฆ์ได้รับการสืบต่องานพัฒนาสังคมในมิติด้านสังคม)

           2.เกิดคณะพุทธบริษัทเพื่อสังคม(พระสงฆ์รวมตัวกับประชาคมทำงานรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก

           3.เกิดภาพพระนักพัฒนาในการรับใช้สังคม(งานพระนักพัฒนาได้รับสื่อสาร)

            4.เกิดนวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงหลักในพระสงฆ์และเยาวชน

 

 

            ที่มา : โครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม