เด็กไทยห่วงปัญหาสิทธิมนุษยชน

โดย
| |
อ่าน : 3,216

          สสส.จับมือ มูลนิธิโกมลคีมทอง ถอดบทเรียนค่ายอาสาฯ พบ เด็กไทยห่วงปัญหาสิทธิมนุษยชน พร้อมช่วยผลักดันเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

/data/content/2014/09/25731/cms/e_bcfgjknrv467.jpg

          15 ก.ย. 57 น.ส.พนิดา บุญเทพ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายสร้างสุข) มูลนิธิโกมลคีมทอง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิโกมลคีมทอง และสสส.ได้จัดเวทีถอดบทเรียนค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ ค่ายสร้างสุข ปีที่ 8 ประจำปี 2557 เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า การจัดกิจกรรมค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องตลอด 8 ปีที่ผ่านมาได้สร้างเยาวชนจิตอาสาในรั้วมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และอยากร่วมผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เยาวชนจากภาคใต้ สนใจเรื่องสันติภาพและสิทธิมนุษยชนจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเหนือ สนใจสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนใจสิทธิที่ดินทำกิน ความโปร่งใสของรัฐจากการให้สัมปทานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป็นต้น

           “เยาวชนส่วนใหญ่สนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในแง่มุมต่างๆ มากกว่าเรื่องการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม ที่เคยเป็นประเด็นลำดับต้นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ และพร้อมจะมีส่วนร่วมในการผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น เพราะทุกวันนี้สิทธิมนุษยชนในสังคมยังมีปัญหา และเป็นวาระสำคัญที่ต้องช่วยกันสนับสนุน โดยเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็พร้อมจะมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาให้สังคมดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาศักยภาพในชุมชนเป็นหลัก เรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าชุมชนต้องการอะไร พัฒนาอย่างไร ไม่ได้เน้นการสร้างวัตถุ หรือมุ่งอุปการะผู้ที่ด้อยกว่าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เชื่อว่าค่ายอาสาฯ จะเป็นบทเรียนที่ช่วยกล่อมเกลาให้คนรุ่นใหม่เติบโตอย่างมีศักยภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย ”ผู้จัดการโครงการฯ กล่าว.

 

 

              ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม