'อุตรดิตถ์' โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา

| |
อ่าน : 7,130

       บทบาทของครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

/data/content/2014/09/25704/cms/e_bdegiklqs134.jpg

       วจี ปัญญาใส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นว่า เพศศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นที่เยาวชนต้องเรียนรู้ เนื่องจากหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามากขึ้น และเด็กก็สนใจที่จะรู้เรื่องเพศศึกษา ดังนั้นถ้าจะสอนให้รู้ ก็ต้องมีหลักการทางวิชาการให้รู้ด้วย โดยมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม เพราะจะดีกว่าให้เด็กรู้ไปผิดๆ   

    /data/content/2014/09/25704/cms/e_acdipvxy1257.jpg  รองฯ วจี กล่าวถึงการนำเพศศึกษาเข้าบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษาว่า น่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยที่การทำเป็นวิชา ครูจะตั้งใจสอนอย่างจริงจัง มีการใช้แผนการสอนที่ชัดเจน เด็กจะตั้งใจเรียน มีผลต่อการตัดเกรด ซึ่งความยั่งยืนก็น่าจะเกิด และทางโรงเรียนฯ ก็ได้ทำความเข้าใจกับครูทั้งโรงเรียน มีการคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนเห็นความจำเป็นเหมือนกันหมด

      “เพศศึกษา ควรบรรจุเข้าหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มหาวิทยาลัย ซึ่งควรสอนตั้งแต่อนุบาล ให้เด็กรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงมีอารมณ์เช่นนั้น รู้เท่าทันเพื่อจะได้ปรับตัว และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้” วจีบอก

      รองผู้อำนวยการฯ ยังกล่าวถึงความคาดหวังต่อการเรียนการสอนเพศศึกษาว่า เพื่อให้เด็กมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน เช่น ม.๑ ก็สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ให้เท่าทันอารมณ์ ความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง มีสัมพันธภาพ ปรับตัวให้เหมาะสม และอยู่ในสังคมได้ เป็นต้น

       ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฯ ยังบอกอีกว่า บทบาทของครูผู้สอนนั้น ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูต้องเอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนเช่นนี้เกิดขึ้น โดยที่ครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

 

 

      ที่มา: path2health foundation

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม