'อุตรดิตถ์' โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา

| |
อ่าน : 6,741

       บทบาทของครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

/data/content/2014/09/25704/cms/e_bdegiklqs134.jpg

       วจี ปัญญาใส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นว่า เพศศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นที่เยาวชนต้องเรียนรู้ เนื่องจากหลายอย่างเปลี่ยนไป เช่น วัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามากขึ้น และเด็กก็สนใจที่จะรู้เรื่องเพศศึกษา ดังนั้นถ้าจะสอนให้รู้ ก็ต้องมีหลักการทางวิชาการให้รู้ด้วย โดยมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเติม เพราะจะดีกว่าให้เด็กรู้ไปผิดๆ   

    /data/content/2014/09/25704/cms/e_acdipvxy1257.jpg  รองฯ วจี กล่าวถึงการนำเพศศึกษาเข้าบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษาว่า น่าจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ โดยที่การทำเป็นวิชา ครูจะตั้งใจสอนอย่างจริงจัง มีการใช้แผนการสอนที่ชัดเจน เด็กจะตั้งใจเรียน มีผลต่อการตัดเกรด ซึ่งความยั่งยืนก็น่าจะเกิด และทางโรงเรียนฯ ก็ได้ทำความเข้าใจกับครูทั้งโรงเรียน มีการคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งทุกคนเห็นความจำเป็นเหมือนกันหมด

      “เพศศึกษา ควรบรรจุเข้าหลักสูตรทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มหาวิทยาลัย ซึ่งควรสอนตั้งแต่อนุบาล ให้เด็กรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น รู้ว่าทำไมเพื่อนถึงมีอารมณ์เช่นนั้น รู้เท่าทันเพื่อจะได้ปรับตัว และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้” วจีบอก

      รองผู้อำนวยการฯ ยังกล่าวถึงความคาดหวังต่อการเรียนการสอนเพศศึกษาว่า เพื่อให้เด็กมีความรู้ในเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน เช่น ม.๑ ก็สอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ให้เท่าทันอารมณ์ ความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง มีสัมพันธภาพ ปรับตัวให้เหมาะสม และอยู่ในสังคมได้ เป็นต้น

       ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการฯ ยังบอกอีกว่า บทบาทของครูผู้สอนนั้น ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปด้วยตัวเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูต้องเอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนเช่นนี้เกิดขึ้น โดยที่ครูถอยออกมาเป็นผู้เติมเต็ม และเอื้ออำนวยการเรียนรู้ให้เกิดมากที่สุด

 

 

      ที่มา: path2health foundation

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม