“ครู-อาจารย์” ร่วมแก้ไข “ท้องไม่พร้อม” ได้อย่างไร

| |
อ่าน : 11,936

            เมื่อชีวิตของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง “เพศ” ตั้งแต่เกิดเป็นเด็กหญิง เด็กชาย การจะห้ามแต่ละชีวิตมิให้ข้องเกี่ยวกับเรื่อง “เพศ” จึงเป็นเรื่องยาก ฉะนั้นบทบาทของผู้ใหญ่ที่อยู่รายล้อมชีวิตเด็ก จึงมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องสอนหลักคิด วิเคราะห์ และปลูกฝังสิ่งดีงามให้พวกเขาตั้งแต่วัยกระเตาะ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

/data/content/2014/09/25697/cms/e_abcjkoruy347.jpg

                ดังนั้น บทบาทของ “ครู – อาจารย์” ซึ่งเปรียบเสมือน “พ่อแม่” คนที่สองของเด็กๆ จึงไม่อาจหลีกหนีหน้าที่และภารกิจที่จะร่วมสร้างอนาคตให้แก่เด็กไทยไปได้  

     /data/content/2014/09/25697/cms/e_aceglnqvwy45.jpg       ครูใหม่ – วิมลศรี ศุษิลวรณ์ คุณครูประจำโรงเรียนเพลินพัฒนา จ.กรุงเทพฯ ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวการบ่มเพาะนักเรียนในโรงเรียนให้เข้าใจเรื่องของเพศ ผ่านการเรียนการสอนและการปลูกฝังตั้งแต่ชั้นอนุบาล ในเรื่อง “กลิ่นสะอาด” ต้องสอนเด็กให้รู้จักความสะอาดในตัวเองเป็นอย่างแรก ถัดมาคือความสะอาดของร่างกาย สิ่งของ และเมื่อเติบโตขึ้นจะส่งผลต่อการแยกแยะสิ่งดีและไม่ดี รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ

                “กฎของโรงเรียนที่คุณครูทุกคนจะสอนเด็กวัยประถมคือ 1 ไม่ทำร้ายตัเอง 2 ไม่ทำร้ายคนอื่น 3 ไม่ทำลายข้าวของ หากเด็กรู้จักและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเขาจะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดี รู้จักคุณค่าของตัวเอง รักตัวเอง รักผู้อื่น และรักสิ่งรอบตัว เด็กจะกระทำในสิ่งดีๆ และเมื่อเวลาทำผิดพลาดจะมีความพยายามในการแก้ไขให้ดีขึ้น”

                ทั้งนี้ การสอน “เพศศึกษา” จะต้องสอนและปูพื้นฐานให้เด็กทุกคนโดยครอบคลุมทั้ง 6 มิติ คือ การพัฒนาตามช่วงวัยของมนุษย์ การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพทางเพศ สังคมและวัฒนธรรม

         เมื่อวัยรุ่น นับเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นต่อสิ่งรอบตัว การกระตุ้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพไปในทางที่ถูกต้อง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เคารพตัวเองและผู้อื่นเป็น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ “ครู” ไม่ควรละเลย

            ครูแจ๊ส - พัชนา มหพันธ์ คุณครูประจำโรงเรียนปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา เผยเทคนิคการปลูกฝังนักเรียนในระดับมัธยมว่า ส่วนใหญ่จะพบปัญหาเรื่องเพศ ความรัก พฤติกรรมติดเทคโนโลยี ติดสื่อสังคมออนไลน์ มีการใช้คำพูดจาที่หยาบ ในระยะแรกๆ คุณครูต่างพากันจ้องจับความผิดของนักเรียน สอดส่องความประพฤติ พยายามห้าม/data/content/2014/09/25697/cms/e_hikpqstuxz38.jpgและกีดกัน จนทำให้ความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนเกิดความระแวงและไม่อบอุ่นต่อกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นโจทย์ให้ครูต้องแก้ไข  

                “โรงเรียนบ่มเพาะชีวิตนักเรียนทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต นักเรียนจะต้องรู้จัก “กิน อยู่ ดู ฟัง” เป็น สามารถ “สื่อสาร” กับคนรอบข้างโดยเกิดจากความคิดที่ดี นอกจากนี้แล้วต้องรู้จัก “จิต” ดูจิตใจของตัวเองเป็น และ “คิดเป็น”  ครูจะให้นักเรียนตั้งเป้าหมายชีวิตตัวเองตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน วิชาพัฒนาตน และเสริมทักษะทางด้านนั้นๆ ที่เด็กอยากพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแล้วนำพาเด็กไปถึงเป้าหมาย

                วิชาเด็กแนวภาคค่ำ หรือวิชาแนะแนว เน้นการใฝ่รู้ด้วยตัวเอง รู้จักคิดตั้งคำถาม กล้าแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนอย่างนุ่มนวล น่าฟัง ครูจะนำเนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาในช่วงวัยรุ่นที่เด็กต้องเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อน เรื่องความรัก เรื่องเพศศึกษา โดยการนำละคร ซีรีย์ หรือเพลงมาให้นักเรียนวิเคราะห์ พิจารณา ตั้งคำถามให้นักเรียนคิดหาคำตอบ ซึ่งสาระสำคัญของวิชานี้คือ การฝึกคิด และสอนไม่ให้ดูถูกใคร เคารพตัวเองและผู้อื่น ให้เกียรติเพศตรงข้าม ให้มองย้อนดูตัวเอง คิดว่าจะเกิดผลอะไรบ้างถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดี อะไรควรทำหรือไม่ควรทำ” ครูแจ๊ส กล่าวทิ้งท้าย

 

 

         เรื่องโดย นางสาวอาภาวรรณ  โสภณธรรมรักษ์ Team content www.thaihealth.or.th

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ต้องรู้  happy work place  ผู้ประสบภัย  อาหารโปรตีน  สาเหตุ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โยคะ 20 นาที  การพนัน ชีวิตไม่ติดพนัน พนัน เละ พนันบอล  เซ  สัมพันธ์  คณิตศาสตร์  ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์  มหกรรมลานโพธิ์ งานวัดลอยฟ้า  โรงแรมใบไม้เขียว  Dr.Rhonda Gallbally  สถิติผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังทั่วโลก  วัยรุ่น ท้อง ท้องไม่พร้อม อาชีวศึกษา กรมควบคุมโรค  รณรงค์ลดเหล้า  ตลาดนัดอาสาสมัคร  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ขวดแปลงร่าง  หลักสูตรโมเดลกิจการเพื่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรภาคสังคม  เอช7เอ็น9  พิการ สูงอายุ ใช้ชีวิต พื้นฟู สมรรถภาพ  ปลูกฝังการอ่าน