สกัดเหล้าประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ

| |
อ่าน : 8,046

        มช. จัดรับน้องสร้างสรรค์ พาขึ้นมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เคร่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์

/data/content/2014/09/25682/cms/e_ciklrsuxy789.jpg

        เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงแนวทางการจัดงานประเพณีรับน้องขึ้นดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “รำลึกคุณครูบา ปู่จาองค์พระธาตุเจ้า ๕๐ ปี๋ มช. ขวบเข้า ลูกจ๊างเฮาสืบประเพณีขึ้นดอย” โดยคาดว่าจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 7,000 คน

       ทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีอื่นๆ  นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน ปีนี้จะสำหรับกิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา  05.00 น. ซึ่งการเดินขึ้นนมัสการในครั้งนี้รวมยะทางกว่า 12 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ซึ่งประเพณีการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้กับน้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์/data/content/2014/09/25682/cms/e_bcdiklrtuv45.jpg

        นางสาวธิดาสินี ศรีศักดิ์ดา รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษามีการประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างสโมสรนักศึกษากับคณะต่างๆ และการประชุมเตรียมความพร้อมกับผู้บริหารสถาบันการศึกษา เพื่อวางมาตราการในการดำเนินงานกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย โดยในปีนี้มีการแบ่งฝ่ายการทำงานออกเป็น 16 ฝ่าย อาทิ ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

        สิ่งที่ยังมองว่าเป็นปัญหาในการจัดงานรับน้องขึ้นดอยคือ การจัดการจราจร โดยได้มีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและจราจรจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะรถสองแถว และรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปสักการะพระธาตุในวันดังกล่าว สำหรับการรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า  มหาวิทยาลัย/data/content/2014/09/25682/cms/e_cfgikrw14589.jpgเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพิเศษ เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงาม และเป็นเขตอุทยาน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมืองดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ซึ่งจะมีการตรวจจับและปรับตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 โดยมีการตั้งด่านจำนวน 3 จุดได้แก่ หน้าสวนรุกชาติเชียงใหม่ , ด่านตรวจห้วยแก้วและชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมทั้งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศน์ เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ,สาธารณสุข,ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความประพฤตินักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดูแลอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือไปยังรุ่นพี่ ศิษย์เก่าไม่นำเครื่องดื่มมึนเมาเข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้งนี้

       รองนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ยังมีฝ่ายใหม่ในการจัดงานประเพณีรับน้องขึ้นดอยคือ ฝ่ายกายภาพ ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่สื่อสารและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะในงานประเพณีรับน้องขึ้นดอยโดยเน้นการทิ้งขยะตามจุดที่ทางสโมสรฯและมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ และมีการขอความร่วมมือกับกลุ่มรุ่นพี่และหน่วยงานที่มาจัดบูทกิจกรรมไม่ใช้โฟมโดยการเปลี่ยนมาใช้กระดาษชานอ้อยแทน เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการดูแลสิ่งแวดล้อม

 

 

       ที่มา: โครงการป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม