เผยคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

| |
อ่าน : 4,753

         เปิดข้อมูล คนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 37 นาที/วัน ยูเนสโกเผยทั่วโลกเขียนไม่ได้ 781 ล้านคน

/data/content/2014/09/25657/cms/e_bjkmnprsw247.jpg

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี หัวข้อ "การรู้หนังสือเพื่อการสร้างสันติภาพ ปรองดองและสมานฉันท์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีเป้าหมายให้คนไทยอ่านหนังสือออก 100% จึงส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านโดยสร้าง กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านหนังสืออัจฉริยะ หรือที่อ่านหนังสือตามหมู่บ้าน

        ข้อมูลธนาคารโลก (World Bank) พบว่าคนไทยมีอัตราการรู้หนังสือ 94.1% เป็นอันดับ 4 ในอาเซียน ขณะที่สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบว่า ปี 2556 คนไทยมีอัตราการอ่านหนังสือ 37 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 10% ปัจจุบันการอ่านไม่จำกัดแค่หนังสือ แต่รวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่าปี 2557 คนไทยใช้อินเตอร์เน็ต 50.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน

         ด้านนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า จากการเก็บข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการรู้หนังสือล่าสุดในเดือนสิงหาคมพบว่า คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งสำรวจแล้ว 31% มีผู้ไม่รู้หนังสือ 8% ซึ่งยังต้องรอผลการเก็บข้อมูลให้ครบ 100% ก่อน

         นายกวง โจว คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพมหานคร อ่านสารนางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือว่า มีผู้ใหญ่กว่า 781 ล้านคนทั่วโลก ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือคิดเลข โดย 2 ใน 3 เป็นสตรีและเด็กกว่า 250 ล้านคน ปัญหาคือครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ ได้เรียนหนังสือ แต่อ่านไม่ออก ซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทย แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ จะนำเข้าหารือในการประชุมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน ก่อนนำเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติต่อไป

 

 

         ที่มา: มติชนออนไลน์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม