แม่วัยใสคลอดลูก ทุก 4 นาที

| |
อ่าน : 4,469

          กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ เผยแม่วัยใสที่เป็นคนไทยคลอดลูก 1 คน ทุก 4 นาที พบในรอบ 10 ปี มีเด็กหญิงแม่เพิ่ม 3 เท่า ติดอันดับ 5 ของอาเซียน

/data/content/2014/09/25644/cms/e_abfkopryz468.jpg

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจำประเทศไทยกล่าวว่าปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร จากรายงานสถานการณ์แม่วัยใส ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ UNFPA ล่าสุด เมื่อปี 2555 พบว่า ในวัยรุ่นหญิงไทยอายุระหว่าง 15 - 19 ปี ซึ่งมีอยู่ 2.4 ล้านคน มีอัตราการคลอดลูก 1 คน ในทุก 4 นาที และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่กลายเป็นเด็กหญิงแม่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า จาก 1,400 ราย เป็น 3,700 ราย ขณะที่อัตราเกิดของไทยอยู่ที่ 800,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ เป็นแม่วัยรุ่นกว่า 120,000 คน และยังพบหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปี ที่มีการตั้งครรภ์และคลอดซ้ำ มีจำนวนมากถึง 15,000 คนต่อปี ซึ่งอัตราแม่วัยรุ่นของไทยสูงเป็นอันดับที่ 5 ของอาเซียน การมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งแม่และเด็ก เพราะการคลอดในแม่อายุน้อย ทารกที่เกิดมาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะพิการแต่กำเนิด และน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน มีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูงกว่าทารกที่คลอดจากแม่ที่อายุเลยช่วงวัยรุ่นแล้ว

          "อัตราการการเป็นแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น มาจากหลายสาเหตุ ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุต่ำลง คือเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 13 - 15 ปี การเพิ่มขึ้นของอัตราวัยรุ่นที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นต่ำกว่า50%การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและวัยรุ่น มักเกิดจากคนใกล้ตัว ที่สำคัญคือ การขาดความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องของคนส่วนใหญ่ เด็กและเยาวชนจำนวนมาก ยังขาดโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการปรึกษาแนะนำที่เป็นมิตร รวมทั้งการหลั่งไหลของวัฒนธรรมยุคออนไลน์ ทำให้เยาวชนเข้าถึงสื่ออย่างไร้ขีดจำกัด" น.ส.ณัฐยากล่าว

          ด้าน ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นานาประเทศตระหนักดีว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นการบั่นทอนคุณภาพประชากรในระยะยาว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สสส. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่าย ได้เห็นตรงกันว่า "สุขภาวะทางเพศ" นับเป็นประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในระดับชาติ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและลดปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกันจัด"การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่1"ประเด็น"การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ย. นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาร่วมระดมพลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 2,000 คน และมีวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมให้ข้อมูล ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหานี้

          "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นภารกิจที่สำคัญของทุกรัฐบาล ที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อลดจำนวนแม่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถส่งผลต่อการป้องกันปัญหาได้ชัดเจน ปัจจุบัน สสส.ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์แนวทาง "ภารกิจ 9 ด้าน" และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกันในการป้องกันปัญหา โดยมีจังหวัดนำร่องแล้ว 20 จังหวัด และเริ่มมีสัญญาณที่ดีว่า ในพื้นที่ที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลและความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้อง มีความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทุกภาคส่วน รวมถึงโรงเรียน ท้องถิ่นชุมชนและกลุ่มเยาวชน ส่งผลให้เห็นการลดลงของจำนวนแม่วัยรุ่นอย่างชัดเจน" ทพ.ศิริเกียรติ กล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม