สร้างองค์กรแห่งความสุข เพื่อชีวิตที่ดี

| |
อ่าน : 5,565

          ชีวิตการทำงาน ไม่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใด หากมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีคนทำงานมีความสุข ย่อมทำให้องค์กรนั้นเป็นสุขและก้าวหน้าได้

          ด้วยความปรารถนาที่จะเสริมสร้างสมดุลแห่งความสุขระหว่างชีวิตและการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร โดยไม่เว้นแม้แต่องค์กรภาครัฐสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำ 'แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ' โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรภาครัฐให้เป็นองค์กรเครือข่ายแห่งความสุข อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านสุขภาวะของแต่ละองค์กรร่วมกัน

/data/content/2014/09/25643/cms/e_defnopqrsuw1.jpg

          สุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 แผนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมและสร้างคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรในองค์กรภาครัฐเหมือนเป็นการคืนความสุขให้กับคนทำงานโดยมีแนวคิดสำคัญว่าจะทำอย่างไร ให้บุคลากรของรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขเพิ่มขึ้นและส่งผลไปยังบริการภาคประชาชนได้ดีขึ้นด้วย

          สุจิตต์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขนำร่อง18องค์กรอย่างเช่นกรมสุขภาพจิต กรมราชทัณฑ์ กรมชลประทานกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งหลังจากดำเนินงานมากว่า 1 ปี ทุกองค์กรมีความตื่นตัวต่อการพัฒนาบุคลากรของตนเองมากขึ้น ส่วนความคาดหวังในอนาคตคืออยากให้องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะทางกายและจิตใจที่ดีของบุคลากรในองค์กรตนเองด้วย

 /data/content/2014/09/25643/cms/e_achklptxy369.jpg         ด้านนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งความสุข ต้องเริ่มจากความสุขคนทำงานว่าคนทำงานร่วมกันเป็นหัวใจหลักต่อการสร้างความสุขในองค์กร แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในองค์กรคือ ช่องว่างระหว่างวัยของคนทำงานร่วมกัน ที่ทำให้มีทัศนคติการทำงานต่างกันโดยสิ้นเชิง

          "4 หลักการสร้างความสุข ในองค์กรภาครัฐหลักการแรกคือ พัฒนาองค์กรซึ่งต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม ต่อมาคือ งานที่ทำต้องเกิดประโยชน์และสามารถต่อยอดผลงานได้ ควรทำงานให้มีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และหลักสำคัญที่สุดคือ ต้องลงมือทำงานด้วยตัวเอง" นายแพทย์ชาญวิทย์ แนะนำ ทิ้งท้าย

          ด้านนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทานอย่าง อัจฉรา พุฒิมา หรือ มิ้นบอกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเริ่มจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ จะให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านคุณภาพชีวิตของคนในหน่วยงานย่อยทั้ง 36 หน่วยงานของกรมฯ หลังจากนั้นก็จะคิดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับคนในหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่มักประสบปัญหาด้านสุขภาพและการเงิน

          อัจฉราเล่าต่อว่า กิจกรรมด้านสุขภาพมีการสอนโยคะ การอบรมด้านสุขภาพ อย่างการอบรมกินอย่างไรห่างไกลโรค ส่วนด้านการเงินจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคลายเครียดอย่าง การสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์การจัดตลาดนัดมือสอง ซึ่งหลังจากการดำเนินงานสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ คุณภาพชีวิตของบุคลากรมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องและประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้น

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม