แนะข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

| |
อ่าน : 9,126

          ปภ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

/data/content/2014/09/25631/cms/e_beinrsuvy368.jpg

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ กรณีอาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง การดำเนินชีวิตในช่วงน้ำท่วมให้ระมัดระวังการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และสัตว์มีพิษ เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนัก อย่างต่อเนื่องในระยะนี้ อาจส่งผลให้พื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา และริมฝั่งแม่น้ำเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อความปลอดภัย

          "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย ดังนี้ ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ โดยรับฟังพยากรณ์อากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม โดยเก็บกวาดกำจัดขยะมิให้อุดตันท่อน้ำ ทางระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก หากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้นำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณรอบบ้าน พร้อมตรวจสอบให้อยู่ในสภาพมั่นคงอยู่เสมอ จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค พร้อมเอกสารสำคัญ โดยเก็บไว้ในถุงพลาสติกและซองกันน้ำ และจัดวางไว้ในบริเวณที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือน รวมถึงจัดเตรียมวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ สำหรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน้ำท่วม"

           หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ โดยในช่วงก่อนเกิดอุทกภัยจะมีสัญญาณความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร เปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นข้นหรือสีเดียวกับสีดินภูเขา ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ป่าต้นน้ำมากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน สัตว์ป่าแตกตื่น เป็นต้น หากสังเกตพบสัญญาณดังกล่าว ให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด จะได้เตรียมพร้อมรับมือและอพยพหนีภัยได้อย่างทันท่วงที

          สำหรับข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย กรณีสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง อพยพสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล ทำให้ถูกไฟฟ้าดูดได้ พร้อมต้องระมัดระวังภัยในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะการจมน้ำ อุบัติภัยจากไฟฟ้า และสัตว์มีพิษที่ รวมถึงเศษแก้ว เข็มหรือวัสดุมีคมที่จมอยู่ในน้ำ ทำให้ได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น

          กรณีสถานการณ์รุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่ ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย โดยให้ความช่วยเหลือเด็กและคนชราก่อน หลีกเลี่ยงการเดินข้ามลำน้ำที่มีระดับน้ำสูงเหนือเข่าและบริเวณที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราก เพราะอาจถูกน้ำพัดและได้รับอันตรายจากท่อนไม้หรือก้อนหินที่ลอยมาตามน้ำ รวมถึงห้ามขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง เพราะความแรงของกระแสน้ำอาจพัดรถจมน้ำได้ ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย จะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว ยังส่งผลให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย

 

 

          ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม