พัฒนาการศึกษา พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

| |
อ่าน : 6,281

กระทรวงศึกษาธิการ เผยเดินหน้าร่วมมือกับ ยูนิเซฟ สนับสนุนโรงเรียน 24 แห่ง บนภูเขาสูงที่ห่างไกล ให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสเข้าเรียน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพ

จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง แผนพัฒนา 4 ปี เพื่อพัฒนาสังคมไทยองค์รวม ภายหลังจากได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ mr. bijaya rajbhandari, representative of the unicep thailand country เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีแผนพัฒนา 4 ปี เพื่อพัฒนาสังคมไทยองค์รวม

โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กำหนดพันธกิจในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพ เพื่อเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณธรรมความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชากรอาเซียนต่อไป

ซึ่งการหารือครั้งนี้ ได้กล่าวถึงการศึกษาของเด็กปฐมวัยซึ่งยูนิเซฟมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังกล่าว อาทิ การทำงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสนับสนุนโรงเรียน 24 แห่ง บนภูเขาสูงที่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ ให้เด็กในพื้นที่มีโอกาสเข้าเรียน

ซึ่งจะดำเนินงานอย่างเข้มแข็งต่อไป นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับนักเรียนโดยไม่ใช้ความรุนแรง ด้วยการให้ครูมีบทบาทเป็นกัลยาณมิตรอีกด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม