ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 5,638

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการร่วมคืนรอยยิ้มแก่ ผู้สูงวัย และส่งเสริมสุขภาพในช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ

นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีปัญหาสูงขึ้น การสร้างสุขนิสัย ในการดูแลความสะอาดช่องปาก ทั้งฟันแท้, ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะทำให้ผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา มีสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งวัยสูงอายุเป็นวัยของการเสื่อม

ทั้งนี้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เกิดการเสื่อมสลายหลายประการด้วยกัน ทำให้ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆได้ง่าย ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดกับทุกระบบของร่างกาย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ระบบประสาทสัมผัส ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อและไขข้อ

ดังนั้น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว และการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน ทั้งยามปกติและยามเจ็บป่วย เป็นการส่งเสริมศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัว, ชุมชนได้อย่างเป็นสุข การบูรณาการงานทั้งเรื่องสุขภาพร่างกาย,จิตใจ,สุขภาพช่องปากจึงเป็นสิ่งสำคัญ

จึงได้กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการร่วมคืนรอยยิ้มแก่ ผู้สูงวัย และส่งเสริมสุขภาพในช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลาขึ้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุที่ร่วมประกวดชมรมผู้ สูงอายุดีเด่นส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปาก ปี 2556 กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกจากชารมผู้สูงอายุ จำนวน 32 ชมรม, เจ้าหน้าที่ทันสาธารณสุข, ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, pcu เครือข่ายปฐมภูมิ , องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, เทศบาลตำบล จำนวน 260 คน และมีกิจกรรมมอบรางวัลชมรมดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การมีการอภิปรายกลุ่ม ในประเด็น ‘ช่องปากประตูสู่สุขภาพดี’ การนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ปี 2556 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม