เช็กเรตติ้งคนไทย ใช้ชีวิตฟิตแค่ไหน

| |
อ่าน : 8,474

         NCDs (Non-Communicable diseases) หรือชื่อเรียกในภาษาไทยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หลายคนฟังแล้วอาจงง แต่ถ้าบอกว่า โรคที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ มีเบาหวานหลอดเลือดสมองและหัวใจ ถุงลมโป่งพอง มะเร็ง ความดัน และอ้วนลงพุง คงจะคุ้นกันหน่อย เพราะล้วนเป็นโรคไม่เกิดกับเราเองก็คนใกล้ตัว

/data/content/2014/09/25602/cms/e_bcehijkmrw57.jpg

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บอกว่า ทุกวันนี้สถานการณ์ของกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเริ่มรุนแรงขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนว่า กลุ่มโรคนี้เป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกโดยเฉลี่ยถึง ปีละกว่า 60 ล้านคน แถมส่วนใหญ่ หรือประมาณ 80% ล้วนเป็นประชากรที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

          สำหรับเมืองไทย คุณหมอกฤษดาบอกว่า เวลานี้มีประชากรราว 14 ล้านคน ป่วยเป็นโรคกลุ่มนี้ โดยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ทั้งประเทศมีผู้สังเวยชีวิตให้แก่กลุ่มโรค NCDs ไปแล้วรวมทั้งสิ้น กว่า 3 แสนราย ซึ่งหากเทียบเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นเม็ดเงินที่สูงถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี แถมยังมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ทั้ง 6 โรค ในกลุ่ม NCDs ซึ่งประกอบด้วย เบาหวาน (Diabetes Mellitus) โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ (Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases) โรคถุงลมโป่งพอง (Emphysema) มะเร็ง (Cancer) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) และ โรคอ้วนลงพุง (Obesity)นั้น

          หมอกฤษดาบอกว่า สมัยก่อนคนมักจะเข้าใจผิดหรือคิดกันไปเองว่ากลุ่มโรคนี้เป็นโรคคนแก่ โรคกรรมเก่า หรือโรคคนรวย ทั้งที่จริงแล้ว ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีของคนเรา ซึ่งสะสมมาเป็นเวลานานทุกวันๆเข้า จนกลายเป็นการตายผ่อนส่งไปโดยไม่รู้ตัว

          เขายกตัวอย่าง พฤติกรรมการใช้ชีวิตผิดทาง และหมักหมม จนกลายเป็นสาเหตุของการป่วยเป็น NCDs  เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ตามใจปากด้วยการรับประทานอาหาร รสหวานจัด เค็มจัด มันจัด ผสมโรงกับ ความเครียดในชีวิตประจำวัน ทั้ง 7 ปัจจัยนี้ ถือเป็นบันไดไต่ไปสู่ความตายด้วยโรค NCDs ทั้งสิ้น

          โดยเฉพาะ กรณีการไม่ยอมออกกำลังกาย สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เคยทำการสำรวจใหญ่เอาไว้เมื่อปี 2554 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เป็นต้นว่า ทั้งประเทศมีคนไทยเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือคิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณ เพียงแค่ 26.1% นอกนั้นอีก 73.9% ขี้เกียจ...ไม่เล่นกีฬา หรือไม่ยอมออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้น

          เมื่อแยกเป็นรายภาค หรือพื้นที่ พบว่า คนกรุงเทพฯ เป็นผู้ที่ออกกำลังกายมากที่สุดในประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วน 31.5% ของคนทั้งประเทศที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รองลงมาคือ คนภาคใต้ เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเป็นประจำ 29.9% อันดับสามคือ คนภาคเหนือ 28.8% อันดับสี่ คนภาคอีสาน 24.5% ส่วนตำแหน่งบ๊วยสุดคือ คนภาคกลาง เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายประจำเพียงแค่ 22%

          สสช. ยังสำรวจลึกลงไปอีกว่า โดยภาพรวมผู้หญิงมักชอบออกกำลังกายด้วยวิธีการเดิน ส่วนผู้ชายมักออกกำลังกายในรูปของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ

  /data/content/2014/09/25602/cms/e_cgjklquvwy37.jpg        กล่าวคือ ผู้หญิงไทยเลือกออกกำลังกายด้วยการ เดิน 25.2% เข้าฟิตเนส หรือ ออกกำลังกายกับเครื่องมือต่างๆ 21.4% เล่นกีฬา 18.2% วิ่ง 16.5% อีก 11.5% นิยมออกกำลังด้วยการ เต้นแอโรบิก

          ขณะที่ชายไทยนิยมออกกำลังกายในรูปของการ เล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล กอล์ฟ ตะกร้อ ฯลฯคิดเป็นสัดส่วนมากถึง 50.5% ตามด้วย วิ่ง 20.3% เดิน 14.9% เข้าฟิตเนส 7.8% และ เต้นแอโรบิก เพียง 1.8%

          เหตุผลที่ทำให้คนไทยไม่ยอมออกกำลังกาย ร้อยละ 39.7% อ้างว่า ไม่มีเวลา อีก 31.1% บอกว่า ไม่สนใจ 25.1% อ้างว่า ทำงานที่ต้องใช้แรงงานอยู่แล้ว 1.4% บอกว่า หาสถานที่หรืออุปกรณ์กีฬาไม่ได้

          เทียบกับข้อมูลของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำไว้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจรูปแบบการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยเอาไว้เมื่อปี2555

          ได้ข้อสรุปว่า ภายใน 1 วัน คนไทยใช้เวลาหมดไปกับการนอนโดยเฉลี่ย 8.20 ชั่วโมง อีก 13.40 ชั่วโมง หมดไปกับพฤติกรรมเฉื่อย เช่น ยืน เดิน นั่ง ทำโน่นทำนี่ ที่ไม่ค่อยได้ใช้กำลัง หรือทำแล้วไม่ค่อยได้เหงื่อ มีเวลาให้กับ การออกกำลังกายจริงจัง เฉลี่ยวันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง

          อย่างที่ ทพ.กฤษดา เกริ่นไว้แต่ต้นว่า การไม่ยอมออกกำลังกาย คือหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดโรค NCDs แต่กระนั้นอีกหลายพฤติกรรมเสี่ยงที่เหลือก็ใช่ว่าไม่สำคัญ ทั้งการดื่มสุรา สูบบุหรี่ กินอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด ตามใจปาก และความเครียด ทุกปัจจัยล้วนเป็นภัยมหันต์พอกัน

          จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของคนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2552 พบว่า ประชากร 21.4% เป็นโรค/data/content/2014/09/25602/cms/e_bgijmnpqsy47.jpgความดันโลหิตสูงอีก6.9% หรือประมาณ 3.2 ล้านคน มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง แถมอัตราการควบคุมได้ในกลุ่มผู้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ

          ยิ่งประชากรชาย ซึ่งมีน้ำตาลในเลือดสูง มีเพียง 27.1% เท่านั้น ที่สามารถคุมน้ำตาลในเลือดได้ นอกจากนี้ประชากรเกือบ 9 ล้านคน หรือ 19.4% มีภาวะไขมันคอเลสเทอรอลในเลือดสูง โดยเฉพาะผู้หญิงเป็นโรคไขมันในเลือดสูง มากกว่าผู้ชาย

          ไม่เพียงเท่านั้น ประชากรไทยเกือบ 1 ใน 3 เข้าข่ายมีภาวะน้ำหนักตัวเกิน โดยที่ 8.5% เข้าข่ายเป็นโรคอ้วน นอกจากนี้ช่วงปี 2535-2552 ชายไทยมีสัดส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 4เท่า

          ทพ.กฤษดาบอกว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มักจะค่อยๆมีอาการรุนแรงขึ้นทีละน้อย ทางแก้เดียวก็คือ ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้ได้ จึงจะช่วยลดปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มโรคนี้ลงได้ 80% ลดโอกาสในการเป็นมะเร็งได้ 40% และลดโอกาสป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ กับโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้ 80% ซึ่งต้องใช้คาถา 3 ป.เข้าช่วย คือ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความเคยชิน และ เปลี่ยนแปลงตัวเอง

          “ป.แรก เปลี่ยนความคิดซะใหม่ว่า โรคพวกนี้ไม่ได้เกิดจากเวรกรรม แต่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองทั้งนั้น เปลี่ยนความเคยชินจากที่ชอบกินหวาน กินมัน นั่งอยู่หน้าจอทีวีเกือบทั้งวัน เป็นออกไปวิ่ง หรือลองเปลี่ยนตารางเวลา ตารางอาหาร หรือทำเรื่องแปลกใหม่ดูบ้าง

         “ส่วนเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือ ต้องเริ่มจากตัวเรา ลองคิดดูว่า จะดีแค่ไหนถ้าเรามีสุขภาพดีไปถึงอายุ 60–70 ปี โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร อยากไปเที่ยวก็ยังไปได้ แทนที่จะใช้เวลาเข้าออกโรงพยาบาล ลองเปลี่ยนตัวเองมาเริ่มสะสมสุขภาพดีๆตั้งแต่วันนี้กันนะครับ”

 

 

          ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม