ห่วงเด็กไทยจมน้ำตายสูง เฉลี่ยกว่าปีละหมื่นคน

| |
อ่าน : 4,974

/data/content/2014/09/25576/cms/e_adhmnoswz578.jpg

          กรมอนามัย เผย เด็กจมน้ำตายมากกว่าป่วยจากโรคและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า จมน้ำตายเฉลี่ยปีละกว่า 12,983 คน แนะเด็กไทยว่ายน้ำเป็น เอาตัวรอดเมื่อตกน้ำได้

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้และการสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน เทศบาลนครนนทบุรี ว่า จากการสำรวจสถานการณ์การว่ายน้ำของเด็กไทย จำนวน 13 ล้านคน พบว่าเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ว่ายน้ำเป็นร้อยละ 16.3 หรือประมาณ 2 ล้านคน อีก 11 ล้านคนว่ายน้ำไม่เป็น โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและในสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละ 12,983 คน หรือวันละ 4 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มวัย พบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด คือ ร้อยละ 30.2 ซึ่งสูงกว่าการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า และพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่มีจำนวนเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือตามลำดับ

          สาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนใหญ่มาจากความละเลยในการดูแลเด็ก ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และบริเวณใกล้เคียงอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น สระ บ่อน้ำ แม่น้ำลำคลองที่ไม่มีการป้องกัน ทำให้เกิดการพลัดตกลงไปในน้ำ หรือไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากเด็กว่ายน้ำไม่เป็น และไม่ได้รับการสอนให้รู้จักการป้องกันตนเอง ด้วยการหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ หรือเล่นใกล้แหล่งน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล ซึ่งที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการจมน้ำในเด็กไทย ภายใต้โครงการภาคีร่วมใจเด็กไทยปลอดภัย ไม่จมน้ำ ด้วยการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำในเด็กเล็กให้กับบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก ชมรม สถานประกอบการกิจการ ว่ายน้ำ ให้เห็นความสำคัญ และถ่ายทอดความรู้ไปยังเด็กและผู้ปกครอง

          "ทั้งนี้ กรมอนามัยจึงร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีเปิดศูนย์การเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เพื่อสอนเด็กเล็กว่ายน้ำและป้องกันตนเองจากการจมน้ำ โดยวิทยากรจากกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเน้นเรื่องการลอยตัวและการหายใจในน้ำ ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน เปิดสอนเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย, อารมณ์ สังคม และสติปัญญาซึ่งการป้องกันตนเองจากการจมน้ำ ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กทุกคนด้วย" อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม