ภาพเตือนช่วย 'เลิกบุหรี่' ได้

| |
อ่าน : 10,875

         จากการเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ พบว่า คนอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆ

/data/content/2014/08/25551/cms/e_cefikopsu457.jpg

          น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า จากการที่ประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ซิกาแรต ให้มีขนาดภาพคำเตือน 85% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดไว้วันที่ 23 ก.ย. นี้นั้น ขณะนี้พบว่าเริ่มปรับขนาดและวางจำหน่ายแล้ว ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบไว้ คือ 1.การติดตามสถานการณ์การสูบบุหรี่ 2.การปกป้องคนที่ไม่สูบบุหรี่จากควัน 3.ช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ 4.แจ้งเตือนเรื่องพิษภัย และ 5.การเพิ่มภาษี ซึ่งการขยายภาพคำเตือน เป็นการแจ้งเตือนรูปแบบหนึ่ง แต่มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบนั้นต้องทำทุกกระบวนการจึงจะได้ผล

          /data/content/2014/08/25551/cms/e_adehikuwx159.jpgน.ส.ศิริวรรณกล่าวต่อว่า จากการติดตามการเพิ่มขนาดภาพ คำเตือนในต่างประเทศให้มีขนาดใหญ่ขึ้น พบว่าออสเตรเลียติดตามและพบว่าช่วงเวลา 1 ปี หลังจากเพิ่มขนาดภาพคำเตือน จะเริ่มมีตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นว่า คนอยากเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เริ่มสูบบุหรี่ใหม่ๆ ซึ่งระหว่างนั้นจำเป็นต้องทำมาตรการอื่นด้วย เช่น ราคาที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยแวดล้อม โดยเฉพาะครอบครัวและคนรัก ก็ช่วยทำให้อยากเลิกบุหรี่ได้ และปัจจัยสุขภาพ เช่น เจ็บป่วยจึงอยากเลิก

          ผอ.ศจย.กล่าวว่า เมื่อกระตุ้นให้คนอยากเลิกบุหรี่ ต้องมีกระบวนการรองรับ เช่น การให้ยาเลิกบุหรี่ ให้คำปรึกษาทั้งในร.พ.และสายด่วน 1600 โดยเฉพาะสายด่วน พบว่า กลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มสูบแล้วอยากเลิก จะใช้ช่องทางนี้ ซึ่งปัจจุบันมีสายด่วน 30 คู่สายรองรับ ทั้งนี้ ภาครัฐ สสส. ต้องขยายคู่สายเพิ่มเป็น 2 เท่า เพราะเป็นการลงทุนที่ได้ผล นอกจากนี้ การรวมกลุ่มเลิกบุหรี่ ช่วยให้อัตราการเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าการเลิกคนเดียว ปัจจุบันในหลายจังหวัดรวมกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ เช่น การใช้หญ้าดอกขาวเพื่อเลิกบุหรี่ ซึ่งกลุ่มสุขภาพเหล่านี้สามารถรับคำปรึกษาที่ ร.พ.ได้เพื่อประสิทธิภาพในการเลิกบุหรี่ด้วย

 

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม