รณรงค์ยอดเสียชีวิตอุบัติเหตุลด 50%

โดย
| |
อ่าน : 3,105

คมนาคมตั้งเป้าปี 63 ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต้องลดลง 50% จาก 1.4 หมื่นคนในปี 55 เหตุสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 2.3 แสนล้านบาท หรือ 2.8% ของจีดีพี เตรียมจัดสัมมนาระดับชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการขนส่งอย่างปลอดภัย

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯตั้งเป้าว่าภายในปี 2563 จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% จากปัจจุบันมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 14,059 คนในปี 2555 เพราะปัญหาดังกล่าวส่งผล กระทบต่อฐานะครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ และยังสร้างความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศอย่างมาก

ทั้งนี้ กระทรวงฯจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคีป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยให้เป็นวาระแห่งชาติ และในวันที่ 11-12 ธ.ค. นี้ กระทรวงฯจะจัดสัมมนาระดับชาติเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน" เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐและเอกชน และจะนำความรู้ที่ได้จากงานสัมมนาไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

"ในแต่ละวันมีคนไทย 38 คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดย 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว ส่งผลให้คนไทย 4 พันครอบครัว อยู่ในสภาวะที่ล่มสลาย และยังมีจำนวนผู้พิการรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกปีละไม่ต่ำกว่า 5 - 6 พันคน กระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 2.3 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.8% ของจีดีพี"

ขณะที่องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 3 ของโลก หรือเฉลี่ยปีละประมาณ 2.6 หมื่นคน และยังถูกตั้งคำถามเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยอีกด้วย

นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการโครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวว่า จากผลสำรวจพบว่าสาเหตุที่ทำให้จำนวนอุบัติเหตุทางถนนของไทยลดลงในระดับต่ำ เพราะคนไทย 26% หรือ 1 ใน 4 เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะโชคชะตาหรือดวงไม่ดี บางส่วนเห็นว่าเป็นเรื่องของไสยศาสน์ เช่น โค้ง 100 ศพ จึงขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ทั้งที่สาเหตุที่แท้จริง 80% เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาขณะขับขี่ หรือหลับใน

"ปัจจุบันไทยวิเคราะห์เฉพาะสาเหตุของอุบัติเหตุ แต่ไม่ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเกิดจากเรื่องใด เช่น ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่สวมหมวกนิรภัย หรือโครงสร้างรถไม่แข็งแรง จึงแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด ในอนาคตกระทรวงฯจะต้องเข้มงวดเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำรถให้มากขึ้น เพื่อลดการเสียชีวิต"

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม