สานต่อเด็กไทย - สูงวัย 'ไร้ฟันผุ'

| |
อ่าน : 11,233

/data/content/2014/08/25548/cms/e_acelotuz2479.jpg
แฟ้มภาพ

          กรมอนามัยสานต่อโครงการสุขภาพช่องปาก

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับช่วงโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ และโครงการพัฒนาสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุด้วยตนเอง และโดยผู้ดูแล แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงวัย

          มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับกรมอนามัย ได้เริ่มดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ภายใต้ 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเด็กไทยไร้ฟันผุ เป็นโครงการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบในการดูแลทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียนที่ เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคในพื้นที่ทรงงานและนอกพื้นที่ ทรงงาน เพื่อส่งต่อให้กับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง สาธารณสุขนำไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานรวมทั้ง เพื่อให้บริการทันตสาธารณสุขแก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล และ 2.โครงการจัดทำหนังสือ คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ในรูปแบบ ภาพการ์ตูน ประกอบคำบรรยายสั้นๆ ที่ผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลสามารถศึกษาได้เองจากภาพ เบื้องต้นสำหรับ โครงการเด็กไทยไร้ฟันผุซึ่งได้มีพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม