เล็ง "เก็บภาษี" สินค้า กลุ่มทำลายสุขภาพ

| |
อ่าน : 6,912

 /data/content/2014/08/25544/cms/e_bcdhmntuyz39.jpg

        เล็ง "เก็บภาษี" สินค้า กลุ่มทำลายสุขภาพ

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในการเสวนา  "รู้ทันปัญหา  ระดมสมองหาทางออกวิกฤตโรค NCDs" ว่า โรคเอ็นซีดี หรือกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯลฯ เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป จึงมีแนวคิดจัดทำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ....เพื่อดูแลปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยอาจมีการเก็บภาษีตามอัตราการเติมน้ำตาล โซเดียม เป็นต้น แต่ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้ง

          นายสุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ ทั้งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ซึ่งต้องใช้มาตรการทางภาษีและราคาเพื่อควบคุมการโฆษณาและการเข้าถึง เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีมาตรการควบคุมสินค้าเคมีทางการเกษตรด้วย เนื่องจากเป็นสารสะสมที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในงานดังกล่าว นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) ได้เปิดตัวหนังสือ "รายงานสถานการณ์โรค NCDs วิกฤตสุขภาพ วิกฤตสังคม" ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกของประเทศไทยที่ว่าด้วยสถานการณ์กลุ่มโรคเรื้อรัง โดยระบุว่าเป็นฆาตกรอันดับ 1 ที่ฆ่าคนไทยถึงปีละ 300,000 คนและก่อปัญหาและภาระกับคนรอบข้างผู้ป่วย ทำลายคุณภาพประชากร ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลโดยรัฐต้องแบกรับต้นทุนที่เกิดจากโรคเอ็นซีดีถึง 200,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นต้นทุนที่คนไทยต้องแบกรับมูลค่า 3,182 บาทต่อปี และหากรัฐจะลงทุนเพื่อป้องกันจะใช้ประมาณ 12 บาทต่อคน แต่ถ้าจะใช้งบในการรักษาโรคจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม