ผลวิจัย 75.4% เห็นด้วยควรห้ามดื่มสุราบนรถไฟ

| |
อ่าน : 6,889

         เผยผลวิจัยผู้โดยสารรถไฟ 3 ใน 4 เห็นด้วยควรห้ามดื่มบนขบวนรถไฟเด็ดขาด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าหวังดันกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มบนรถไฟสำเร็จก่อนปีใหม่

/data/content/2014/08/25537/cms/e_aceopsvyz179.jpg         ในงานเสวนา “ทำอย่างไรผู้โดยสารรถไฟอุ่นใจเต็มร้อย?” จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร.ต.ท.หญิง นวลตา อาภาคัพภะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยผลงานวิจัย “การจำหน่ายและการบริโภคแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีและรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติ ในเส้นทางสายใต้และสายตะวันออกเฉียงเหนือ” เก็บข้อมูลผู้โดยสาร 453 ราย และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องของการรถไฟ ตำรวจ ผู้ค้าเร่ ผู้จำหน่ายในตู้เสบียง และผู้จำหน่ายที่สถานีรถไฟ/ชานชลา รวม 53 ราย ระหว่างเดือน ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557 พบว่า ผู้โดยสารรถไฟฟรีและผู้โดยสารรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติเกือบ 80% ระบุตรงกันว่า เคยเห็นการจำหน่ายสุราที่สถานีรถไฟ ส่วนที่ตู้เสบียงจำหน่ายตั้งแต่รถไฟออกจากต้นทางจนถึง 23.00 น. ราคาจำหน่ายที่ตู้เสบียงจะสูงกว่าราคาปกติประมาณ 1 เท่า นอกจากนั้นยังมีผู้เร่ขายขึ้นรถมาขายระหว่างทางอีกด้วย

         “กลุ่มตัวอย่าง 75.4% เห็นด้วยว่าควรห้ามดื่มสุราบนขบวนรถไฟโดยเด็ดขาด และ 74.2% คิดว่าควรมีบทลงโทษผู้ดื่มสุราบนขบวนรถไฟเช่นเดียวกับกฎหมายห้ามดื่มบนรถยนต์” ร.ต.ท.หญิง นวลตา กล่าว และชี้ให้เห็นว่า “ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ระบุว่า ปี 2552 - 2556 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกรถไฟ ทะเลาะวิวาท การทำร้ายร่างกาย และเสียชีวิต ที่เกิดกับผู้โดยสาร/พนักงานที่สถานีและบนขบวนรถมากถึง 505 ราย หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 5 ราย และมีผู้เสียชีวิต 56 ราย หรือเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 ราย ส่วนกรณีที่ไม่เป็นคดี ไม่มีการบันทึก มีให้เห็นจนชินตาและในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ สำหรับคดีที่ระบุชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ ข้อมูลสถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ ปี 2552 - 2555 ระบุว่า มีมากถึง 46 ราย เฉลี่ยปีละ 15.3 ราย หรือ 1.3 รายต่อเดือน”

          ร.ต.ท.หญิง นวลตา มีข้อเสนอให้ 1. ทบทวนข้อกฎหมาย การรถไฟฯ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องพิจารณาให้เป็นแนวทางเดียวกันว่า พื้นที่ห้ามขายห้ามดื่มต้องนับรวมพื้นที่ของการรถไฟฯด้วย 2. ระหว่างยังไม่มีกฎหมายห้ามขอให้กรมสรรพสามิตทบทวนประกาศการออกใบอนุญาตทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้จำหน่าย สถานที่ และปริมาณการจำหน่าย 3. ทบทวนระเบียบปฏิบัติของตำรวจให้ขยายอำนาจการสอบสวนและจับกุมครอบคลุมเหตุการณ์บนรถไฟ นอกจากนั้นควรเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร โดยทำระบบประตูปิดอัตโนมัติให้ขบวนรถไฟทั้งหมด พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยไม่ให้คลาดเคลื่อน และขยายการรณรงค์ให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบทางรถยนต์ รถไฟ เรือ และทางอากาศ

/data/content/2014/08/25537/cms/e_dfijrwxy1257.jpg          นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า การเพิ่มขบวนรถไฟ “เลดี้โบกี้” ที่เปิดให้บริการเฉพาะผู้โดยสารสุภาพสตรีและเด็กหญิง ถือว่ายังมีช่องโหว่ที่ไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารควรต้องมีตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะตู้นอนเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากปัญหาการคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุด สุดท้ายแล้วความหวาดระแวงไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารก็ยังคงอยู่ เพราะเมื่อปี 2544 ก็เคยมีกรณีนักศึกษาสาวปริญญาโทถูกล่วงละเมิดทางเพศบนรถไฟ หลังจากนั้นก็มีขบวนเลดี้โบกี้อยู่ระยะหนึ่ง ผ่านมา 13 ปี เธอยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ คดีนี้การรถไฟฯไม่ควรอุทธรณ์ แต่ควรชดใช้ตามที่ผู้เสียหายร้องขอ นอกจากนี้ สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟต้องทำงานอย่างจริงจัง ตรวจตราระหว่างเดินทางตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และครอบคลุมทุกโบกี้ หากเกิดปัญหาจะได้ช่วยเหลือผู้โดยสารทันท่วงที หรือกรณีผู้โดยสารเมาขาดสติ ไม่ควรไล่ลงจากรถไฟอย่างเดียว แต่ควรมีหน่วยงานประสานส่งต่อแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน และมีหน่วยงานรับแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาต่อผู้โดยสารหญิง รวมถึงพัฒนาบุคลากรของพนักงานรถไฟ เช่น รณรงค์ให้หันมาลดละเลิกการดื่มสุรา บุหรี่ หากเป็นไปได้ควรนำเอานโยบายสถานีสีขาวของ ขสมก. มาปรับใช้

          “การสร้างความอุ่นใจปลอดภัยกับผู้โดยสารถือเป็นสิ่งสำคัญที่การรถไฟฯต้องเร่งทำ และขอฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ควรปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ จัดระบบระเบียบบริการ รณรงค์ให้เคารพสิทธิผู้หญิง เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาชี้ชัดว่า การก่ออาชญากรรม ข่มขื่น เกิดขึ้นกับรถโดยสารในระบบขนส่งทุกประเภท ดังนั้นหากนายกรัฐมนตรีคนใหม่นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบาย จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เพราะเป็นประเด็นที่ผู้หญิงอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลง” นาย จะเด็จ กล่าว

/data/content/2014/08/25537/cms/e_efhuvxy23567.jpg       ด้าน เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมผลักดันร่างกฎหมายห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ โดยร่างกฎหมายนี้จะเป็นประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางรถไฟ ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขณะนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

       “คาดว่ากฎหมายจะบังคับใช้ในเร็วๆ นี้ น่าจะทันปีใหม่นี้ เพื่อรักษาชีวิตความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะการขายและดื่มสุราบนรถไฟเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบโดยตรงแทบทุกด้าน เชื่อว่าความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท ละเมิดทางเพศ เสียงดังรบกวนสร้างความรำคาญบนรถไฟจะน้อยลง ซึ่งผู้โดยสารเกือบทั้งหมดต่างเห็นด้วยหากมีกฎหมายนี้ออกมา” เภสัชกร สงกรานต์ กล่าว

 

 

       ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สำนักงานพระพุทธศาสนา  ผู้ประสานงานหัวหน้าโครงการ  สื่อสำหรับเด็ก  ไร้เรี่ยวแรง  อาการเกร็ง  จุดเริ่มต้น  ก้าวสู่  สายด่วน 1300  เสวนาถกปัญหา  เคมีำำบำบัด  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปริศนา รายชื่อผู้โชคดี คุณทำได้ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  สถานการณ์สติปัญญาเด็กนักเรียนไทย  ถอดรหัสปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  เลขานุการมูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว  ความสุขของพนักงาน  ความรู้สึกคน  มาตรการ  มูลนิธินมแม่แห่งประเทศไทย  ปัญหาครอบครัว  การจัดการท้องถิ่น  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม