รวมฐานข้อมูลเด็ก ลดปัญหาพ่อแม่วัยใส

| |
อ่าน : 7,064

        ปัญหาสำคัญมากในปัจจุบันที่สร้างความวิตกกังวลให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง คือความห่วงใยลูกหลานว่าจะต้องประสบกับปัญหา “พ่อแม่วัยใส” หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในขณะที่ยังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งจะทำให้เสียอนาคต หมดโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งมีโอกาสที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพได้น้อยลง นี่เป็นที่มาของความพยายามสร้างแนวทางป้องกันเพื่อเร่งลดปัญหาดังกล่าวนี้ให้ได้  

/data/content/2014/08/25534/cms/e_begipstyz479.jpg

    เมื่อเร็วๆ นี้ จึงเห็นความพยายามของหวัดอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมด้วย 

    นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เด็กและเยาวชนคืออนาคตและความหวังของจังหวัดอุบลราชธานี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด

    ดังนั้นประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันคือ การจัดทำฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของอุบลราชธานี เพื่อสำรวจ ติดตาม จะได้ทราบสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย แต่จากการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งมีกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในจังหวัดจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบรายงานสถิติปัญหาเด็กและเยาวชน พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา 

    ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี โดยเฉพาะงานถนนเด็กเดิน ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กและเยาวชน ดังนั้นขอให้ดึงเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มาเป็นกลุ่มเด็กสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆ ให้สังคมต่อไป และลดปัญหาข้างต้น

    /data/content/2014/08/25534/cms/e_acfjoprx3569.pngด้าน ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ฯลฯ ดำเนินการพัฒนาเด็กในกลุ่มดี และไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง

    โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งหน่วยงาน องค์กร รวมถึงครอบครัว เพื่อร่วมกันปกป้อง บำบัด เยียวยารักษาคนดีและคนไม่ดี นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดงานถนนเด็กเดินปีที่ 8 ครั้งที่ 4 ตอนเทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการเล่นละครจากกลุ่มเครือข่ายละครทั้ง 9 กลุ่ม มีกิจกรรม Workshop ละคร การแสดงหนังบักตื้อ (หนังประโมทัย) และการแสดงผลงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 23 ส.ค.57 ที่ลานทุ่งศรีเมือง โดยทีมสื่อใสวัยทีน และเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีการจัดประชุมสัมมนาสมาพันธ์เด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาวจังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร

    ทั้งนี้ คาดหวังกันว่าการจัดกรรมสร้างสรรค์โดยดึงเด็กๆ วัยใสเหล่านี้เข้ามาร่วม รวมทั้งการใช้ข้อมูลเป็นตัวติดตามเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยง น่าจะช่วยลดปัญหาอันน่าหนักใจเหล่านี้ลงได้

 

 

      ที่มา: เว็บไซต์ไทยโพสต์

      ภาพประกอบจากอินเทอร็เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม