บางชันโมเดล คืนความสุขหมู่บ้านไร้แผ่นดิน

| |
อ่าน : 7,350

       “บางชันโมเดล”  มุ่งยกระดับประเด็นคนไทยไร้เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินและไร้สิทธิในการประกอบอาชีพ

/data/content/2014/08/25520/cms/e_dhkorstvw345.png

        เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่ วัดบางชันหมู่บ้านปากน้ำเวฬุ หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 5 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “บางชันโมเดล : คืนความสุขให้หมู่บ้านไร้แผ่นดิน” มุ่งยกระดับประเด็นคนไทยไร้เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินและไร้สิทธิในการประกอบอาชีพกว่า 600 หมู่บ้านตลอดแนวชายฝั่งทะเลกว่า 2,000 กิโลเมตรทั่วประเทศขึ้นสู่พิจารณาในระดับประเทศเพื่อความเป็นธรรมของคนในชุมชน

     โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐนักวิชาการและคนในชุมชนบางชัน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้กว่า 200 คน เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนและนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยการกำหนดเป็นนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหา

/data/content/2014/08/25520/cms/e_dilrtuv15789.png     นายภีม ธงสันติประธานคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 5 กล่าวว่า ตำบลบางชันเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 64.4 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,305 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 19,050 ไร่, พื้นที่ว่างเปล่าและป่าไม้ชายเลน 21,225 ไร่ มีหมู่บ้านในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,323 ครัวเรือน ประชากร 3,678 คน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำเวฬุ ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2410 หรือประมาณ 147 ปี มาแล้ว เป็นหนึ่งในหมู่บ้านไร้แผ่นดินเนื่องจากตั้งอยู่บนเกาะ ไม่มีเอกสารสิทธิพื้นที่อยู่อาศัยมีกระแสน้ำขึ้นและน้ำลงโดยสิทธิในการครอบครองที่ดินเป็นของกรมประมงและกรมป่าไม้ ดังคำพูดที่ว่า "น้ำขึ้นเป็นของประมง น้ำลงเป็นของป่า" ไม้พื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นป่าชายเลนมีไม้โกงกางหนาแน่นทำให้คนชุมชนมีรายได้จากการเผาถ่านไม้โกงกางขายเป็นอาชีพและยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านได้แก่ เลี้ยงกุ้ง ตกปลา ยกยอ วางลอบปู แร้วปู เบ็ดราว เบ็ดธง อวนปู อวนลอยกุ้งกร่ำ แห และแทบทุกครัวเรือนใช้หลักเคย หรือ ยอยก 4 หู

      อย่างไรก็ตามคนในชุมชนกำลังประสบปัญหาทำกิน เนื่องจากทางราชการตีความให้หลักเคยหรือยอยก 4 หู/data/content/2014/08/25520/cms/e_adelquyz1238.pngเป็นโพงพาง ทำให้กลายเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายในการประกอบอาชีพทางการประมงประกอบกับปัญหาสำคัญของชาวบ้านบางชันอีกอย่างหนึ่งสิทธิในการครอบครองที่ดินเพราะที่ดินเกือบทั้งหมดของตำบลอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งภาครัฐมีการกำหนดขึ้นภายหลังและทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยทำให้คนในชุมชนไม่มีโฉนดเป็นของตนเอง นอกจากหมู่บ้านบางชันแล้วประเทศไทยยังมีหมู่บ้านไร้แผ่นดินอีกกว่า 600 แห่งตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทย 2,000 กว่ากิโลเมตร ซึ่งปัญหาของคนในชุมชนเหล่านั้นควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อคืนความสุขให้หมู่บ้านเหล่านั้นเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการเป็นครัวของโลกด้านอาหารทะเล รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านโฮมสเตย์ที่มีมนต์เสน่ห์เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ต่อไป

 

 

       ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม