สร้างเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 20,451

/data/content/2014/08/25516/cms/e_acfgorsuz345.jpg

          เราต้องยอมรับว่า“สื่อ”ในปัจจุบันนี้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ ยิ่งมีกระแสของโลกออนไลน์ที่นับวันนั้นจะทวีความรุนแรงมากขึ้น การที่สื่ออาจมีผลกระทบกับผู้รับสื่อ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการต้องรู้เท่าทันและรู้เลือกใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล

          คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช  ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล่าถึงที่มาของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยว่า เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของเมืองไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการใช้ไอซีทีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

          /data/content/2014/08/25516/cms/e_acdhirsx2357.jpg

          คุณศรีดา บอกว่า สำหรับรูปแบบกิจกรรมของมูลนิธิฯนั้น จะเน้นการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านไอซีที เช่น การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องภัยและการป้องกันภัยจากไอซีทีนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์และสอนหนังสือให้น้องๆ ในชุมชนด้อยโอกาส กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจและบริจาคสิ่งของให้ผู้ขาดแคลนด้อยโอกาส เป็นต้น

          ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บอกต่อว่า ด้วยลักษณะของอินเทอร์เน็ตคือ รวดเร็วและไร้พรมแดนทำให้ยากที่จะควบคุมดูแล ดังนั้นเวลาเราเขียนหรือโพสต์อะไรลงไปก็จะมีคนเข้ามาอ่านจำนวนมาก ดังนั้นการจะใส่ภาพใส่ข้อความอะไรก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบถึงคนอื่น เพราะปัจจุบันมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากเราใช้งานไม่เหมาะสมก็อาจจะมีโทษตามกฎหมายได้

/data/content/2014/08/25516/cms/e_dhlqrvz14689.jpg

          คุณศรีดา กล่าวถึงโครงการ“พัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ไอซีทีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ”ว่า ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้นมา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ครูซึ่งมีหน้าที่ให้ความรู้สร้างความตระหนักในการใช้สื่อและไอซีทีอย่างถูกต้องเหมาะสม

          “ยุคนี้ครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้ชี้แนะหรือให้ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องแก่เด็ก และสิ่งที่ครูจะต้องเข้าใจและนำไปถ่ายทอดแก่เด็ก คือการรู้เท่าทันสื่อ จึงเชื่อว่าโครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ไอซีทีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมท้ังยังจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กไทย โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักในการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง”คุณศรีดาสรุป

          ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย บอกด้วยว่า อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่า การแชร์หรือโพสต์ข้อมูลอะไรก็ตามไม่ต้องเร็วมากก็ได้ ต้องตระหนักด้วยว่าเวลานี้ทุกคนเหมือนเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยตัวเองไปแล้ว ดังนั้นขอให้ใช้สติและไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน

          หวังว่าครูแกนนำไอซีทีที่ได้รับการอบรมไปจากโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยแนะนำให้เด็กรู้จักการใช้สื่อและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมถึงรู้จักใช้อย่างมีจิตสำนึกบนความรับผิดชอบได้อย่างแท้จริง

 

 

          เรื่องโดย : นายฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม