'ตำบลนมแม่' เพิ่มอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น

| |
อ่าน : 9,420

         จัดทำโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงไทยหลังคลอดเพิ่มขึ้น

/data/content/2014/08/25504/cms/e_fijlnoqsuwx3.jpg

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ที่พระราชทานคำขวัญ "นมแม่คือหยดแรก ของสายใยรักแห่งครอบครัว" และพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ว่า "เราจะใช้นมแม่...สร้างความสุขแก่เด็กไทย" จัดทำเป็นโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ มหาดไทย ศึกษาธิการ แรงงาน เกษตรและสหกรณ์ วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง ฉลาด อนามัยดี จิตใจดีและมีความสุข เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 ตำบล เพิ่มเป็น 135 ตำบลทุกจังหวัดในปี 2555 และในปี 2556 ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของตำบล โดยในปี 2557 นี้ ตั้งเป้าดำเนินการตำบลนมแม่ฯให้ได้ร้อยละ 35 จากการประเมินผลในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงไทยหลังคลอด เพิ่มจากร้อยละ 5.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2557 หรือจำนวนประมาณ 450,000 คน จากหญิงคลอดทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 8 แสนคน

          สำหรับที่ จ.สระบุรี ดำเนินการที่ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,170 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 49 คน หญิงหลังคลอด 27 คน และหญิงให้นมบุตร 21 คน โดยมีเทศบาลตำบลพุกร่าง เป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ มีแผนพัฒนาตำบล และการบริหารจัดการโครงการร่วมกับแกนนำชุมชน อสม.นมแม่ ประชาชน และภาคีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมนักเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ให้เป็นดีเจน้อยนมแม่ ให้ความรู้ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนานวัตกรรมเพิ่มความสะดวกให้หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่นชมรมแม่ลูกอ่อนทำหมอนนมแม่  เพิ่มความสบาย แม่ไม่ปวดหลัง จัดทำถุงผ้านวด จากข้าวสารและการบูร ใช้ในการนวด กด คลึงบริเวณปวดเมื่อย กระตุ้นการไหลเวียนเลือด สามารถนำไปใช้ในผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนได้ด้วย เป็นต้น ผลการดำเนินการรอบ 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2554-2556 พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37  เป็นร้อยละ 71 เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ 96 เป็นร้อยละ 99.5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือความตั้งใจของแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนของครอบครัวและชมรมแม่ลูกอ่อน การเยี่ยมบ้านช่วยเหลือแม่หลังคลอดในการเลี้ยงลูก

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม