'ตำบลนมแม่' เพิ่มอัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น

| |
อ่าน : 8,273

         จัดทำโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว พบอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงไทยหลังคลอดเพิ่มขึ้น

/data/content/2014/08/25504/cms/e_fijlnoqsuwx3.jpg

          นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ที่พระราชทานคำขวัญ "นมแม่คือหยดแรก ของสายใยรักแห่งครอบครัว" และพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ว่า "เราจะใช้นมแม่...สร้างความสุขแก่เด็กไทย" จัดทำเป็นโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ มหาดไทย ศึกษาธิการ แรงงาน เกษตรและสหกรณ์ วัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง ฉลาด อนามัยดี จิตใจดีและมีความสุข เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 ตำบล เพิ่มเป็น 135 ตำบลทุกจังหวัดในปี 2555 และในปี 2556 ขยายเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ของตำบล โดยในปี 2557 นี้ ตั้งเป้าดำเนินการตำบลนมแม่ฯให้ได้ร้อยละ 35 จากการประเมินผลในภาพรวมทั่วประเทศ พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของหญิงไทยหลังคลอด เพิ่มจากร้อยละ 5.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 57 ในปี 2557 หรือจำนวนประมาณ 450,000 คน จากหญิงคลอดทั้งหมดที่มีปีละประมาณ 8 แสนคน

          สำหรับที่ จ.สระบุรี ดำเนินการที่ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,170 คน มีหญิงตั้งครรภ์ 49 คน หญิงหลังคลอด 27 คน และหญิงให้นมบุตร 21 คน โดยมีเทศบาลตำบลพุกร่าง เป็นแกนหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณ มีแผนพัฒนาตำบล และการบริหารจัดการโครงการร่วมกับแกนนำชุมชน อสม.นมแม่ ประชาชน และภาคีภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมนักเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล) ให้เป็นดีเจน้อยนมแม่ ให้ความรู้ประโยชน์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนานวัตกรรมเพิ่มความสะดวกให้หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่นชมรมแม่ลูกอ่อนทำหมอนนมแม่  เพิ่มความสบาย แม่ไม่ปวดหลัง จัดทำถุงผ้านวด จากข้าวสารและการบูร ใช้ในการนวด กด คลึงบริเวณปวดเมื่อย กระตุ้นการไหลเวียนเลือด สามารถนำไปใช้ในผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนได้ด้วย เป็นต้น ผลการดำเนินการรอบ 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2554-2556 พบว่าได้ผลดีมาก อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37  เป็นร้อยละ 71 เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มจากร้อยละ 96 เป็นร้อยละ 99.5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือความตั้งใจของแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนของครอบครัวและชมรมแม่ลูกอ่อน การเยี่ยมบ้านช่วยเหลือแม่หลังคลอดในการเลี้ยงลูก

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก  สิ่งที่ชอบ  Prof.Bengt Lindstorm  ถูกต้อง  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สสส โฆษณาไม่สูบบุหรี่  กลุ่มอาการอาคารป่วย  สนทนา  ห้ามดื่มเหล้าบนทางเท้า  ประจำปี 2555  การปนเปื้อนผลิตภัณฑ์  ประโยชน์ โทษ อาหาร รสชาติ เค็ม เผ็ด  คุณจะเด็จ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ตัวอ่อน  เครือข่ายควบคุมยาสูบ  ป่วยไม่รู้ตัว  ความอ้วน  ฉี่หนู  อาการปวดเมื่อย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม