ดึงกลุ่มเสี่ยงร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์

โดย
| |
อ่าน : 3,162

/data/content/2014/08/25473/cms/e_fghkmqtux145.jpg

        เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. โดยมี สุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว้าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและมีคณะกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม กว่า 40 คน

         รองผู้ว่าฯ จ.อุบลราชธานี ได้เอ่ยถึงเด็กและเยาวชนว่า คือ อนาคตและความหวัง ของจ.อุบลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ทุกคน ต้องร่วมมือกันคือการจัดทำฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนของอุบลฯ เพื่อสำรวจ ติดตามประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัด เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน

          ที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนอุบลฯ มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย แต่จากการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งมีกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในจังหวัดจำนวนมาก ต้องตรวจทานว่า สามารถ แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริงหรือไม่ โดย ขอความร่วมมือให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบรายงานสถิติปัญหาเด็กและเยาวชน พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี โดยเฉพาะงานถนนเด็กเดิน ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กและเยาวชน ดังนั้น ขอให้ดึงเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มาเป็นกลุ่มเด็กสร้างสรรค์ ทำสิ่งดีๆ ให้สังคมต่อไป

          ด้าน ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ฯลฯ ดำเนินการพัฒนาเด็กในกลุ่มดี และไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกัน แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งหน่วยงาน องค์กร รวมถึงครอบครัวเพื่อร่วมกันปกป้อง บำบัด เยียวยารักษาคนดีและคนไม่ดี

          นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมเป็นโซนต่างๆ ทั้งโซนการละเล่น โซนสุขภาพ โซนศิลปะ โซนบริการ โซนอาหารและเครื่องดื่ม โซนกีฬาและอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมถนน เด็กเดินจังหวัดอุบลราชธานี ตอน "เทศกาลละครผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม หน้าศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

 

           ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม