'Women Will' เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต

โดย
| |
อ่าน : 8,670

/data/content/2014/08/25452/cms/e_blmnrtu13679.jpg

          Google จับมือ ก.แรงงาน สสส. เปิดตัวโครงการ “Women Will : เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” เสริมศักยภาพสตรีไทย สร้างโอกาส ก้าวสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งเป้าพาสตรีไทย 1 ล้านคน เข้าถึงองค์ความรู้ไม่โดนเอาเปรียบผ่านอินเทอร์เน็ต  

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดตัวโครงการ “Women Will : เธอทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ต” จัดโดย Google ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยในพื้นที่ชนบทจำนวนกว่า 1 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีกว่า

          โดยนายจีรศักดิ์ กล่าวว่า ผู้หญิงมีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง  ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มแรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงทุกมิติของสังคม  ดังนั้นการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง จึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ ในปัจจุบันมีผู้หญิงจำนวนมากในสังคมไทย ถูกเอาเปรียบ และขาดโอกาสที่จะมีความมั่นคงในชีวิต ความสำเร็จทางการงาน และความสุขในชีวิต ซึ่งน่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้หญิงเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ ผู้หญิงเป็นเพศแม่ที่ถือเป็นศูนย์กลางของครอบครัว  เมื่อผู้หญิงขาดโอกาส ครอบครัวก็จะขาดโอกาส ลูกๆ จะไม่สามารถเติบโตขึ้นมาจากพื้นฐานที่ดีได้ ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานราชการ ช่วยสร้างเนื้อหาทางอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ โดยกระทรวงแรงงาน มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 77 ศูนย์ทั่วประเทศ จะเป็นศูนย์ประสานงานในการฝึกอบรมสตรีในทุกจังหวัด และมีเว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการกระจายเนื้อหาสู่ผู้หญิงไทยทั่วโลก

          น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google  ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “Women Will: เธอทำได้ ด้วยอินเทอร์เน็ต” เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญเพื่อชุมชนสตรีไทย ที่มั่นใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตได้ และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสตรีไทยคนอื่นๆ ให้ลุกขึ้นมาพลิกชีวิตด้วยอินเทอร์เน็ตต่อไป โดยมุ่งนำเสนอพันธะกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1.สร้างโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 2.สร้างองค์ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะที่จำเป็น 3.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ต่างๆ ของการเข้าถึงโลกออนไลน์ และ 4.สร้างชุมชนออนไลน์ของผู้หญิงที่เข็มแข็ง

          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า ข้อมูลสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตของ google ล่าสุด พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ 40%  เป็นวัยรุ่น 45% ขณะที่กลุ่มที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และสตรีที่มีบุตร 81% ขณะที่ ข้อมูลจากกระทรวงไอซีที ในปี 2556 พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพศชายใช้อินเทอร์เน็ต 35.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มากกว่าเพศหญิง ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 29.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ที่ผ่านมา สสส. ได้ร่วมกับ google และภาคีเครือข่าย พัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นสุขภาพที่สนับสนุนโดย สสส. แล้ว ประมาณ 10 แอปพลิเคชั่น อาทิ DoctorMe, MeSex และ foodieat เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสุขภาวะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชน

          “โครงการ Woman Will ถือเป็นการต่อยอดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย ซึ่งสสส. ได้สนับสนุนข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้หญิง จากภาคีเครือข่ายของ สสส. เช่น มูลนิธิหมอชาวบ้าน มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ของ สสส. และจะนำข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นสุขภาพที่ สสส. ร่วมพัฒนาขึ้น มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.womenwill.com/connectforward พร้อมสนับสนุนนักสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักรณรงค์ แพทย์ พยาบาล ฯลฯ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้หญิง ทั้งหมดนี้ เพื่อให้กลุ่มสตรีในวัยทำงาน มีความรู้ และตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ มีความสุขในการทำงาน และสามารถใช้ชีวิตอย่างสมดุล (work-life balance)” ทพ.กฤษดา กล่าว

 

          สำหรับโครงการ Women Will

          Women Will คือ โครงการที่มุ่งสร้างการเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น เพราะเราเชื่อว่าทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต จะเป็นประตูที่ช่วยให้ ผู้หญิงทุกคนเปิดเข้าสู่โอกาสใหม่ๆ ในชีวิต ทั้งด้านอาชีพ รายได้ ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ตลอดจนการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตและต่อยอดไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.womenwill.com/connectforward/

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม