"สี่แยกใจดี" ต้นแบบพื้นที่สาธารณะรับ AEC

| |
อ่าน : 6,720

          สมาคมสถาปนิกสยามฯ-สสส. เปิดตัวโครงการสี่แยกใจดี พัฒนาต้นแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อคนทั้งมวลรองรับ AEC นำร่องย่านราชประสงค์ ปลื้มทุกฝ่ายสนับสนุน พร้อมมอบพิมพ์เขียวให้ กทม. ต่อยอดขยายผลพื้นที่อื่นให้ครอบคลุมมากขึ้น...

/data/content/2014/08/25422/cms/e_ahjnoprtuv36.jpg

           พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการออกแบบและการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อคนทั้งมวล (โครงการสี่แยกใจดี) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพื้นที่สาธารณะหลายแห่งยังไม่ได้ปรับปรุงหรือออกแบบให้รองรับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น แยกต่างๆ ทางเท้า ฯลฯ สมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงร่วมกับ สสส. ดำเนินโครงการนี้เพื่อออกแบบการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นสากล(Universal Design) ให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยเลือกพื้นที่ย่านราชประสงค์เป็นโครงการนำร่อง เป็นต้นแบบขยายผลแก่พื้นที่สาธารณะอื่นต่อไป

          “คณะทำงานโครงการฯ ได้มอบรายละเอียดการจัดทำให้ กทม. นำไปสานต่อในพื้นที่ที่เห็นสมควร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและเสมอภาค สอดคล้องนโยบายสนับสนุน Universal Design ของภาครัฐ ในการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และบุคคลทั่วไปในอาคาร สถานที่ของกระทรวง กรมต่างๆ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและให้ดำเนินการให้เสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต กล่าว

           ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ให้ทุกคนในสังคม โดยเฉพาะผู้มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและเท่าเทียม สำหรับโครงการนี้ เน้นสนับสนุนให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผู้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Universal Design โดยส่วนสำคัญของโครงการนี้คือ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สี่แยกราชประสงค์ ให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ค้าขาย ประชาชน และผู้สัญจรบริเวณนี้ ส่วนใหญ่สนับสนุนและยินดีให้ความร่วมมือ

            อาจารย์กชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกโครงการฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัท Landprocess กล่าวว่า หากจะเปลี่ยนแปลงถนนสักเส้นในเมืองให้ดี ถนนเพลินจิต แยกชิดลม น่าจะเป็นถนนเส้นแรกๆ ในกรุงเทพฯ ที่ชาวเมืองจับตามอง และสะท้อนคุณภาพชีวิตพื้นฐานของเมือง เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ตั้งใจให้เป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพฯ เป็นถนนใจดีกับทุกคน เป็นมาตรฐานของการออกแบบอาคารสาธารณะ และระบบสัญจร ประชาชนทั่วไป และผู้กำหนดนโยบายเข้าใจและให้การสนับสนุน ซึ่งปัจจุบันการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลได้กลายเป็นแนวทางพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสำหรับการออกแบบพื้นที่สาธารณะและระบบการสัญจรของหลายประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป

 

 

           ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม