ดึงเด็กกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์

| |
อ่าน : 3,448

     รอง ผวจ.อุบลเร่งสำรวจปัญหาควานหาเด็กกลุ่มเสี่ยง ดึงเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนอุบลฯ

/data/content/2014/08/25414/cms/e_aeflmow15789.jpg

     อุบลราชธานี-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมานรองผู้ว้าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมและมีคณะกรรมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม กว่า 40 คน

     นายสุรพันธ์ กล่าวว่า เด็ก และเยาวชนคืออนาคตและความหวังของ จ.อุบลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดจะต้องให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก และเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันคือการจัดทำฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน ของอุบลฯเพื่อสำรวจ ติดตามประเด็นปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัด เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนอุบลฯ มีปัญหาท้องก่อนวัยอันควรเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย แต่จากการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ ซึ่งมีกลุ่มองค์กรที่ทำงานด้านเด็กในจังหวัดจำนวนมาก ทั้งนี้ สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริงหรือไม่ โดยขอความร่วมมือให้องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบรายงานสถิติปัญหาเด็กและเยาวชน พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา  ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนฯ ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี โดยเฉพาะงานถนนเด็กเดิน ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กและ เยาวชน ดังนั้น ขอให้ดึงเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มาเป็นกลุ่มเด็กสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆ ให้สังคมต่อไป

     ด้าน ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ฯลฯ ดำเนินการพัฒนาเด็กในกลุ่มดี และไม่ทิ้งเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งหน่วยงาน องค์กร รวมถึงครอบครัวเพื่อร่วมกันปกป้อง บำบัด เยียวยารักษาคนดีและคนไม่ดี นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดงานถนนเด็กเดินปีที่ 8ครั้งที่ 4 ตอนเทศกาลละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการเล่นละครจากกลุ่มเครือข่ายละครทั้ง 9 กลุ่ม มีกิจกรรม Workshop ละคร การแสดงหนังบักตื้อ(หนังประโมทัย)และการแสดงผลงานจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในวันที่ 23ส.ค. 57ที่ลานทุ่งศรีเมือง โดยทีมสื่อใสวัยทีนและประชุมสัมมนาสมาพันธ์เด็ก เยาวชนและคนหนุ่มสาวจังหวัดอุบลฯ ในวันที่ 13-15 ส.ค. 57 ที่ จ.มุกดาหาร

 

 

     ที่มา: เว็บไซต์อีดูโซน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม