มหกรรมหลักสูตรท้องถิ่นต้นแบบ

| |
อ่าน : 10,088

      พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต้นแบบ จ.ลพบุรี ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน เพื่อนำไปเป็นหลักสูตรจริงในโรงเรียน

/data/content/2014/08/25325/cms/e_cdgknrsux569.jpg

      “มหกรรมหลักสูตรท้องถิ่น” จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ที่เป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต้นแบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน โดยการนำเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นในรูปแบบนิทรรศการ การสาธิต การแสดง และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์

/data/content/2014/08/25325/cms/e_abijlpvwxyz7.jpg      นายประทีป อ่อนสลุง ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน ตำบนโคกสลุง บอกว่า ในเนื้อหาของหลักสูตรท้องถิ่นนั้นจะประกอบด้วย หลักสูตรท้องถิ่นของเล่นพื้นบ้าน, งานตัดกระดาษ, เพลงพื้นบ้าน, อาหารพื้นบ้าน, พจนานุกรมภาษาไทยเบิ้ง(ฉบับชาวบ้าน), วิทยานิพนธ์/งานวิจัย/สื่อต่างๆ รายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับตำบลโคกสลุง และหนังสือถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน “วิถีไทยเบิ้งสายใยวัฒนธรรม สายสัมพันธ์ชุมชน”

      โดยในงานมหกรรมที่จัดขึ้นนั้น ได้มีการสาธิตความรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ด้วย อาทิ ฐานของเล่นพื้นบ้าน มีการสิธิตการทำงูจากใบลาน / สานหมวกจากใบมะพร้าว / สานกั้งจากใบมะพร้าว / ทำตุ๊กโต่ง นก ปู จากใบตาล / ทำกังหันลูกยางจากไม้ใผ่ / ทำจิ๊งโป๊ะ / รถไขลานจากล้อด้าย ส่วนในฐานตัดกระดาษ / ตอกกระดาษ เรียนรู้การตัดดอกไม้ / ตัดพวงมะโหด / ทำลูกยอด และการตอกกระดาษงานบวช ฐานขนมพื้นบ้าน มีการ/data/content/2014/08/25325/cms/e_filruwxy2678.jpgสาธิตการทำขนมห่อใบตองทอง / ขนมกรวย / ขนมเบื้อง / ข้ามต้มลูกโยน / ขนมข้าวโปง นอกจากนี้ยังมีฐานการทำสีผึ้งทาปาก ที่บอกถึงวิธีการเทคนิค และความเชื่อว่าทำไมต้องทำและทาสีผึ้งทาปาก ฐานความเชื่อ จะมีการสาธิตพิธีบูนกรรไกร และการส่งกระแตะ ปิดท้ายที่ฐานการทอผ้ากี่โบราณที่จะสอนทอผ้าด้วยกี่โบราณอย่างละเอียด..

     ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การนำไปเป็นหลักสูตรจริงในโรงเรียนใกล้เคียงก่อน เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมได้อย่างถูกต้องต่อไป...

 

 

     ที่มา: ศิลป์สร้างสุข ฉบับที่14 เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม