เยาวชนสายพันธุ์ใหม่หัวใจอาสา "Gen A"

| |
อ่าน : 10,337

        หนุนเยาวชนสายพันธุ์ใหม่ร่วมทำดี มีจิตสาธารณะ ภายใต้แนวคิด Gen A (Generative Active) ) รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา เปลี่ยนคน Generation Me ให้กลายเป็นคนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “จิตสาธารณะ”

/data/content/2014/08/25286/cms/e_adgmprs24689.jpg

          ท่ามกลางปัญหาสังคมที่รุมเร้าประเทศไทยขณะนี้ คงไม่มีความพยายามอะไรจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังสามัคคีของคนในชาติ และหัวใจแห่งการให้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทำให้พลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศจึงกลายมาเป็นโจทย์หลักในการเฟ้นหาโครงการจิตอาสาต้นแบบและปลุกพลังเยาวชนคิดบวกเพื่อสร้างพลเมืองสายพันธุ์ใหม่กับโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ปี 3 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generative Active) รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา เปลี่ยนคน Generation Me ให้กลายเป็นคนไทยพันธุ์ใหม่ที่มี “จิตสาธารณะ” เต็มเปี่ยม

          "รศ.ดร. วิลาสินี อดุลยานนท์" ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. เปิดเผยถึงที่มาของโครงการนี้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ โดยมีองค์กรพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนกว่า 15 องค์กร อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิธรรมดี มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย และบริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และมีเยาวชนเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการมากกว่า 5,000 คน  ซึ่งมีโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่

  /data/content/2014/08/25286/cms/e_dopqrtuv2368.jpg        "ทั้งนี้ สสส. เชื่อว่าการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริงนั้น เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดจิตสำนึกใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคม Active Citizen"

         ด้าน "ดนัย จันทร์เจ้าฉาย" ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าวว่า เยาวชนคน Gen A ที่ทางโครงการต้องการสร้างขึ้น หมายถึง เด็กรุ่นใหม่ที่มีหัวใจอาสา ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และกล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการมีสติเป็นที่ตั้ง เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และลดอัตตาในใจที่คน Gen Me จะสร้างขึ้นมาเป็นเกราะหุ้มตนเองจนมองข้ามความสำคัญของสิ่งอื่นในสังคมไป

          ทั้งนี้มีตัวแทนเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มาร่วมแสดงพลังเยาวชนสายพันธุ์ใหม่ พร้อมกับนำเสนอ 33 โครงการจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “โครงการนิทานสานฝัน สู่ชายแดนใต้ ของกลุ่มลูกเหรียง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา” ที่มุ่งเน้นการเล่านิทานเยียวยา ฟื้นฟูจิตใจเด็กๆ ที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสื่อให้ผู้ประสบชะตากรรมเดียวกัน เปลี่ยนความเคียดแค้นเป็นพลังแห่งการให้อภัย

          อีกทั้งยังมี "โครงการ Taxi New Gen ของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์" จัดตั้งศูนย์แท็กซี่สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ให้บริการด้วยรอยยิ้มและหัวใจอาสา เป็นมิตรต่อผู้โดยสารและเอื้อเฟื้อต่อคนพิการ ยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกแก่ผู้โดยสาร/data/content/2014/08/25286/cms/e_bdghjmopqsy5.jpg

          "โครงการ Melody Of Heart จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"  อาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กพิการ เด็กพิการซ้ำซ้อน และผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยการใช้ดนตรีบำบัด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เล่นดนตรีขยายกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

          "โครงการยุวทูตคีตศิลป์ไทยใจอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์" ซึ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการสอนรุ่นน้อง  และเผยแพร่ไปยังโรงเรียนใกล้เคียง เกิดกลุ่มเยาวชนไทยที่รักและพร้อมจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

          ถึงตรงนี้ "รศ.ดร.วิลาสินี" บอกว่า สำหรับโครงการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของต้นแบบโครงการจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเท่านั้น และในตอนนี้ ทั้ง 33 ทีมก็กำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่จริงเพื่อปฏิบัติภารกิจของตนเองให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อนจะนำผลที่ได้มานำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป

 

 

          ที่มา: เว็บไซต์ประชาชาติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  หน้าขาวสไตล์เกาหลี  เยี่ยมภาคีบ้านธารพระพร  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  กลุ่มทอฝัน  เครื่องกันหนาว  นักฟุตบอล  ตรวจเอดส์  สนามม้านางเลิ้ง  น้ำยาบ้วนปาก  ภาคเครือข่าย  อิ่มใจ  สายตา  ลานแสดงโขน สี่แยกอรุณประดิษฐ  ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  เครื่องตกแต่ง  ลาคลอด  สัปดาห์วันไตโลก  ไนโตรเจนออกไซด์