ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย ด้วย ‘รำวงย้อนยุค’

โดย
| |
อ่าน : 21,251

ปัจจุบันความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศในปัจจุบันและเป็นสาเหตุการตาย 5 อันดับแรกของประเทศ โดยจากรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปี 2555 ของสำนักระบาดวิทยาพบว่าประเทศไทยผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวน 1,145,557 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยเก่า 781,627 ราย และป่วยใหม่ 363,930 ราย ส่วนโรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเป็นแล้วจะมีอาการเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพและชีวิตของประชากรทั่วโลก

ทั้งนี้สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ เปิดเผยว่า ในปี 54 ทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานมากที่สุด คือ ผู้ที่อายุระหว่าง 20-29 ปี จำนวนทั้งสิ้น 285 ล้านราย โดยพบในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด

นายธง กาฬภักดี นายกเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำหรับในส่วนประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจคัดกรองประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 22.2 ล้านราย ในปี 54 พบผู้ป่วยเบาหวาน 1,581,857 คน หากปล่อยให้ผู้ป่วยให้ป่วยมีภาวะความดันโลหิต สูงเรื้อรังไม่ได้รับการรักษาจะทำให้ผู้ที่ป่วยมีชีวิตสั้นลงกว่าคนปกติ 10-20 ปี ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองกระทุ่มมีจำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพแล้วจำนวน 911 คน และมีกลุ่มที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตและโรคอื่นประมาณ 380 คน อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดมีภาระการทำงาน และการดูแลครอบครัวจึงไม่มีเวลาออกกำลังกาย

บางส่วนเข้าใจว่าการออกแรง เช่น ทำงานบ้าน เดินเล่น เลี้ยงหลาน คือ การออกกำลังกาย จึงไม่คิดออกกำลังกายอย่างอื่นเพิ่มเติม ทำให้พบว่ามีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคอื่น ๆ ส่วนใหญ่พบว่าขาดการออกกำลังกาย

จากปัญหาดังกล่าวนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานควรให้ความสำคัญในการแก้ไขอันรวมถึงการจัดหาสถานที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพใช้ในการออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมสันทนาการภายในครอบครัวจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้มแข็งสามารถสร้างภูมิต้านทานโรคได้ รวมทั้งช่วยสร้างเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังของชาติที่มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม จึงจัดทำ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ และสันทนาการด้วย ‘รำวงย้อนยุค’ เพื่อทำให้กลุ่มผู้ป่วยมีความรู้การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี จะได้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ด้วยการรำวงย้อนยุค และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชนเกิดความผ่อนคลายและทำให้สุขภาพดีขึ้นทั้งด้านร่างกายจิตใจในชีวิตประจำวันต่อไป

สำหรับในด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพกายและด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุเป็นการแสดงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในบั้นปลายของชีวิต โครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงลดอาการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแจ่มใสและช่วยให้มีขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมโครงการได้ออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน พร้อมช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์รำวงย้อนยุคให้แพร่หลายในชุมชนต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม