เป้าหมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

| |
อ่าน : 10,455

          เป้าหมายของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เชิงพฤติกรรมที่ยอมรับกันทั่วโลก มี 2 ประการหลัก ได้แก่

/data/content/2014/08/25267/cms/e_begklopsu378.jpg

          1. การให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

          2. การให้ทารกได้รับนมแม่ต่อเนื่องไปจนอายุ 2 ปี หรือมากกว่าพร้อมกับการได้รับอาหารเสริมตามวัยที่ถูกต้อง

          กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ในปี พ.ศ.2549 ทารกควรได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือน ร้อยละ30

          สำหรับเป้าหมายสูงสุดของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากการได้รับอาหารที่ดีที่สุดเพื่อการเจริญเติบโตทางกายแล้ว ลูกยังจะได้รับการพัฒนาทุกด้านไม่ว่า อารมณ์ จิตใจ สังคม และปัญญา (IQ&EQ) อันเกิดจากวิธีการ (care) ที่ลูกได้ขณะดูดนมแม่

          ที่มา : หนังสือ "คู่มือการบริหารจัดการคลินิกนมแม่สำหรับโรงพยาบาลทุกระดับ" กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม