นมแม่คือ 'หลักชัย' ป้องกันโรคภัยและมีชัยชนะตลอดชีวิต

| |
อ่าน : 20,647

       มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจัดงานสัปดาห์นมแม่โลกวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์หญิงตั้งครรภ์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยนาน 2 ปี หรือนานกว่านั้น  ตลอดจน “แม่ออนไลน์” แสดงพลัง “ปฎิเสธ” การแจก – การรับนมผง เพื่อกระตุ้นกระแสการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน และสนับสนุน พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก

/data/content/2014/08/25257/cms/e_bcefijkmnrz9.jpg

     แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ประกาศคำขวัญวันสัปดาห์นมแม่โลก 2557 Breastfeeding : A Winning Goal – For Life! - “นมแม่ คือหลักชัย ปกป้องโรคภัยตลอดชีวิต” มีความหมายคือ การให้นมแม่เป็นการเริ่มต้นที่ดี เมื่อแม่ตั้งเป้าหมายที่จะให้นมแม่ เท่ากับแม่ได้ตั้งหลักชัยให้กับลูกตั้งแต่แรกเกิด มุ่งสู่การป้องกันโรคภัยและมีชัยชนะตลอดชีวิต

      แพทย์หญิงศิริพัฒนา ศิริธนารัตนกุล ประธานคณะกรรมการเว็บไซต์มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มแม่อาสาเป็นผู้ร่วมจัดงานสัปดาห์นมแม่โลก 2557 ในครั้งนี้ ขณะนี้มีสมาชิกกลุ่มออนไลน์มากกว่า 30,000 คน ที่ใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คค้นหาความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้อง ทำให้มีกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านเพจ www.facebook.com/Thaibf อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวนานขึ้น

   /data/content/2014/08/25257/cms/e_cdehjkrstwy1.jpg   “เหตุผลทำไมจึงต้องมี กฎหมายว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก  ( International Code of Marketing of Breastmilk substitutes) หรือที่เรียกสั้นๆว่า “Code นม”  - Code นม ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะห้ามการใช้ หรือ ขายนมผงดัดแปลงสำหรับทารกและเด็กเล็ก แต่มีวัตถุประสงค์ที่จะ ให้สังคมมั่นใจว่า - มีการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อที่ พ่อแม่จะไม่ถูกชักจูงให้เข้าใจเรื่องการให้นมแม่อย่างผิดๆ โดยการตลาด และการโฆษณานมผง  พ่อแม่ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับมาทั้งสองด้านอย่างละเอียด และเมื่อตัดสินใจอย่างไรแล้ว สังคมรอบตัวจะสนับสนุนคู่แม่ลูกอย่างดีที่สุด

     แพทย์หญิงศิริพัฒนา กล่าวเสริมว่า ความหมายของคำขวัญ สัปดาห์นมแม่โลก 2557 - นมแม่ คือหลักชัย ปกป้องโรคภัยตลอดชีวิต ได้ครอบคลุมถึงชัยชนะ 4 ขั้น ได้แก่ ชัยชนะขั้นแรก คือ การเอาชนะใจตนเองของแม่, ชัยชนะขั้นที่สองคือ ชัยชนะของลูกในการเริ่มชีวิตใหม่, ชัยชนะขั้นที่สามคือ ชนะโรคภัย และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ชัยชนะสำหรับสังคมโลกส่วนรวม

     ขั้นแรกของชัยชนะ คือ การเอาชนะใจตนเองของแม่ เมื่อมีลูกเพิ่มเข้ามาในชีวิต แม่จะต้องมีการปรับตัวปรับใจครั้งใหญ่ เพื่อที่จะน้อมนำใจตนเอง เข้าหาใจของลูก รับรู้ผ่านทางใจของลูก เรียนรู้เพื่อให้ความต้องการของลูกมาก่อนความต้องการของตนเอง และตอบสนองให้ถูกกาลเทศะ ความสุขสบายส่วนตัวของแม่อาจจะลดน้อยลงไปบ้าง แต่เพื่อลูก แม่จะเอาชนะใจตนเองอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก และนำไปสู่ความสำเร็จในการให้นมแม่

     ขั้นต่อไปคือ ชัยชนะของลูกในการเริ่มชีวิตใหม่ ทารกแรกเกิดคลอดออกมาพร้อมที่จะใช้สัญชาติญาณใน/data/content/2014/08/25257/cms/e_ejoqsuvz5689.jpgการคลานไปบนอกแม่ และหาเต้านมและหัวนมแม่ เพื่อเริ่มต้นดูดนมแม่ หากแม่ให้โอกาสลูกได้ใช้เวลาอย่างไม่รีบเร่ง แม่จะค่อยๆซึมซับความมหัศจรรย์ ของลูกตัวน้อยๆ ที่แนบอยู่บนอกอุ่นของแม่ เมื่อลูกพบหัวนมก็จะอ้าปากงับและดูดอย่างมีความสุข ลูกได้เรียนรู้แล้วว่าเต้านี้คือแหล่งอาหารและความอบอุ่น ลูกจะฝึกการดูดอย่างขยันขันแข็ง ลูกค่อยๆเรียนรู้ว่า ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หากมีความพยายาม ก็จะนำไปสู่ชัยชนะ และความสำเร็จ 


     ชัยชนะต่อไปคือ ชนะโรคภัย เพราะนมแม่มีสารภูมิต้านทานเฉพาะเจาะจงสำหรับเชื้อที่แม่เคยได้รับมาก่อน ลูกที่กินนมแม่จึงได้สารภูมิต้านทานนั้นๆ และเซลล์ที่มีชีวิตเข้าไปด้วย ทำให้ป่วยน้อยลง พบว่า ทารกที่กินนมแม่เป็นโรคท้องเสีย ทางเดินหายใจอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบน้อยกว่าทารกที่ไม่ได้นมแม่ นอกจากนี้ ยังพบว่าทารกที่กินนมแม่ยังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ถึงร้อยละ 24

     ครอบครัวนมแม่ ชนะภัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่ต้องเสียเงินซื้อนมผงสำเร็จรูป และลูกแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วย ไม่ต้องเทียวหาหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ถ้าครอบครัวสามารถเก็บออมเงินส่วนที่ประหยัดนี้ไว้ได้ ก็จะมีทุนเพื่อการศึกษาของลูกเตรียมไว้พร้อมสรรพสำหรับอนาคตสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมการให้นมแม่ ชนะใจแม่ให้นม การทำงานจึงมีประสิทธิภาพ แม่ไม่ต้องลางานไปดูลูกที่ป่วย 


     ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ ชัยชนะสำหรับสังคมโลกส่วนรวม โลกชนะเพราะการให้นมแม่ประหยัดทรัพยากรของโลก ประหยัดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน การให้นมแม่ช่วยให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะเราไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เรามีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เชื่อมต่อสายใยผูกพันรักระหว่างแม่ลูก แผ่ขยายออกไปสู่คนในครอบครัว และคนในสังคมรอบตัว ในที่สุด ความเป็นตัวตนของแต่ละคนจะค่อยๆมาหลอมรวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ร่วม คือ “สังคมนมแม่” สังคมที่ประสานและรวมพลังช่วยกันให้นมแม่กลายเป็นทรัพยากรของแม่ทุกๆคนได้ในที่สุด

 

 

      ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

      

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม