ชมสวนเกษตรดาดฟ้าหลักสี่

| |
อ่าน : 12,941

        สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการลานสวนผักคนเมือง ในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ครั้งที่ 1 ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

/data/content/2014/07/25230/cms/e_cemnstuvyz69.jpg

       นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต หลักสี่ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการลานสวนผักคนเมือง ในงาน มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ครั้งที่ 1 ที่อิมแพค เมืองทอง โดยร่วมเป็น 1 ใน 7 ฐานเรียนรู้ โซนนักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต มีนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตการปรุงดิน ปลูกผัก เพาะกล้า/ต้นอ่อน /ถั่วงอก ทำปุ๋ย ทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น

          โดยงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย ครั้งที่ 1 จัดโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและอบรมเกษตรในเมือง ดำเนินโครงการสวนผักคนเมืองโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งยกระดับการพุ่งตนเองของคนเมืองโดยสนับสนุนส่งเสริมการปลูกผักแบบไม่ใช่สารเคมี ให้อยู่ในวิถีชีวิตคนเมือง ให้ตระหนักถึงเกษตรในเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายของเมืองต่อไป

          ใ/data/content/2014/07/25230/cms/e_cekrstvwy236.jpgนงานจัดแสดงนิทรรศการ 6 โซน ได้แก่ ส่วนนิทรรศการบทบาทเกษตรในเมืองกับวิกฤติเมือง, โซนบ้านพึ่งตนเอง, โซนสวนผักบำบัด, โซนสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก, โซนโรงเรียนนักปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต และโซนกิจกรรมอบรม ล้อมวง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สนทนาประสาคนปลูกผัก นอกจากนี้ สวนเกษตรได้รับเชิญไปจัดแสดง นิทรรศการให้ความรู้ในงานตลาดกรีน ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ด้วย

          ขณะที่ ในงาน Organic and Natural Expo 2014 ที่ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 9 หน่วยงาน โดย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด และบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าอินทรีย์ ส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคสินค้า อินทรย์เพื่อสุขภาพ ในงานมีสัมมนาเกษตร อินทรีย์ หรือ Organic Symposium การแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ บริการอินทรีย์และธรรมชาติอย่างครบวงจร โดยมีผู้แสดงสินค้าจากประเทศอาเซียน เข้าร่วม และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมงานด้วย

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม